OPTIMISTIC APP (โปรแกรม HR , โปรแกรม บริหารงานบุคคล)

Optimistic APP เป็น โปรแกรม HR สำหรับ HR มืออาชีพ ใช้ง่าย สะดวก เหมาะทั้ง สำนักงาน โรงงาน รองรับทั้งระบบ คิดเงินแบบรายเดือน รายวัน รายกะ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถจัดการพนักงานในบริษัทได้ดีขึ้น ทั้งดูแลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน การจ่ายเงินเดือน ข้อมูลของพนักงาน, วันหยุด และคำขอ OT ได้

สมัครใช้งานวันนี้

 1. ใช้งาน ฟรี
 2. มาพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ 24 ชม. ผ่าน Line@
 3. ไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้ และพนักงานในระบบ
 4. ไม่จำกัด Feature

โปรแกรม HR – HRM และระบบ Payroll

BASIC

สามารถใช้งานผ่าน

ใช้งานฟรี ไม่เกิน 10 ไม่จำกัด คน

ใช้ฟรี 6 เดือน ครบทุกฟังก์ชัน

เมื่อจ่ายรายเดือนเดือนละ

FREE

เมื่อจ่ายรายปีเฉลี่ยเดือนละ 0 บาท

Base Module

 • ข้อมูลพนักงาน

Announcement

 • กำหนดเวลาประกาศ

Time Attendance Module

 • รองรับการทำงานแบบ กะ

 • การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน

 • การขออนุมัติ OT

Payroll Module

 • รายงานการจ่ายเงินเดือน

 • คำนวณภาษี

 • หักประกันสังคม

Report

 • Check In – Out

Cloud Service

 • Public

ใช้ฟรี 100% ครบทุกฟังก์ชั่น 180 วัน

STANDARD

สามารถใช้งานผ่าน

ใช้งานฟรี ไม่เกิน 10 ไม่จำกัด คน

ใช้ฟรี 6 เดือน ครบทุกฟังก์ชัน

เมื่อจ่ายรายเดือนเดือนละ

FREE

เมื่อจ่ายรายปีเฉลี่ยเดือนละ 0 บาท

Base Module

 • ข้อมูลพนักงาน

Announcement

 • กำหนดเวลาประกาศ

Time Attendance Module

 • รองรับการทำงานแบบ กะ

 • การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน

 • การขออนุมัติ OT

 • การกำหนดวันลาประจำปี

Payroll Module

 • รายงานการจ่ายเงินเดือน

 • คำนวณภาษี

 • หักประกันสังคม

Report

 • Check In – Out

Cloud Service

 • Public

ใช้ฟรี 100% ครบทุกฟังก์ชั่น 180 วัน

PROFESSIONAL

สามารถใช้งานผ่าน

ใช้งานฟรี ไม่เกิน 10 ไม่จำกัด คน

ใช้ฟรี 6 เดือน ครบทุกฟังก์ชัน

เมื่อจ่ายรายเดือนเดือนละ

FREE

เมื่อจ่ายรายปีเฉลี่ยเดือนละ 0 บาท

Base Module

 • ข้อมูลพนักงาน

Announcement

 • กำหนดเวลาประกาศ

Time Attendance Module

 • รองรับการทำงานแบบ กะ

 • การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน

 • การขออนุมัติ OT

 • การกำหนดวันลาประจำปี

 • รายงานสรุปชั่วโมงทำงาน

 • Sync Time

Payroll Module

 • รายงานการจ่ายเงินเดือน

 • คำนวณภาษี

 • หักประกันสังคม

 • กำหนดเวลาการจ่ายเงินได้

Report

 • Staff Time In / Out
 • OT Request
 • Time Off Request

Cloud Service

 • Public

ใช้ฟรี 100% ครบทุกฟังก์ชั่น 180 วัน

PRIVATE CLOUD

สามารถใช้งานผ่าน

ขอราคาพิเศษ ที่ติดต่อเรา

ครบทุกฟังก์ชัน

เมื่อจ่ายรายเดือนเดือนละ

ON CALL

เมื่อจ่ายรายปีเฉลี่ยเดือนละ 0 บาท

Base Module

 • ข้อมูลพนักงาน

Announcement

 • กำหนดเวลาประกาศ

Time Attendance Module

 • รองรับการทำงานแบบ กะ

 • การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน

 • การขออนุมัติ OT

 • การกำหนดวันลาประจำปี

 • รายงานสรุปชั่วโมงทำงาน

 • Sync Time

Payroll Module

 • รายงานการจ่ายเงินเดือน

 • คำนวณภาษี

 • หักประกันสังคม

 • กำหนดเวลาการจ่ายเงินได้

Report

 • Staff Time In / Out
 • OT Request
 • Time Off Request

Cloud Service

 • พื้นที่ส่วนตัวบน Cloud Server

 • ข้อมูลเป็นส่วนตัว

 • ความปลอดภัยสูง

 • SLA 99.99%

 • การเข้าถึงข้อมูลมีความเร็วสูง

 • บริการดูแล Cloud Service โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ใช้ฟรี 100% ครบทุกฟังก์ชั่น 180 วัน

BASIC

การใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

Announcement

ประกาศข่าวสาร

Employee Management

Dashboard ข้อมูลพนักงาน

เก็บข้อมูลประวัติพนักงาน

อัพโหลดข้อมูลพนักงานใหม่

กำหนดผู้อนุมัติ

Time Attendance

Check in & Check out

จัดการกะทำงาน

การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน

การขออนุมัติ OT, การลาหยุดประเภทต่างๆ

การกำหนดวันหยุดประจำปี

นำเข้าข้อมูลเวลาจากอุปกรณ์

การกำหนดจำนวนวันลา

Payroll

รายงานการจ่ายเงินเดือน

การกำหนดงวดในการคำนวณเงินเดือน

สร้างบัญชีเงินเดือน แบบรายวัน รายเดือน รายชั่วโมง

สร้างบัญชีเงินเดือน แบบงวดพิเศษ

สร้างบัญชีเงินเดือน แบบล่วงหน้า

Report

การจ้างพนักงานและเลิกจ้างพนักงาน

ข้อมูลพนักงาน

บัญชีเงินเดือน

การลา

เอกสารอื่น ๆ

Self service

ข้อมูลส่วนบุคคล

สร้างคำขออนุมัติการลาหยุด และการทำโอที