การอนุมัติ หรือ ปฏิเสธคำขอการทำโอทีและลาหยุดของพนักงาน

ในการทำโอทีหรือการลาหยุดของพนักงาน พนักงานจะทำการกดขออนุมัติการทำโอทีหรือขออนุมัติลาหยุดเข้ามา

1. เมื่อมีคำขอใหม่ จะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอของผู้อนุมัติ ด้านบนขวา
  • สามารถกดเพื่อดูรายการการแจ้งเตือนได้
2. สามารถทำการอนุมัติคำขอ ปฏิเสธคำขอ หรือมอบหมายสิทธิ์ในการอนุมัติให้กับพนักงานคนอื่นได้ในเมนู งานของฉัน (My Task)
  • กดอนุมัติเพื่ออนุมัติคำขอ
  • กดปฏิเสธเพื่อปฏิเสธคำขอ