การยกเลิกคำขอที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว

เมื่อมีการอนุมัติคำขอการทำโอทีหรือการลาหยุดของพนักงานไปแล้ว และต้องการยกเลิกคำขอ เพื่อคืนจำนวนวันหยุด หรือลบเวลาการทำโอทีออก

1. ไปที่เมนู งานของฉัน (My Task)
2. เปลี่ยนตัวกรอง จากคำขอที่กำลังรออนุมัติ เป็นคำขอที่ได้รับการอนุมัติ
3. กด ยกเลิก จากคำขอที่ต้องการยกเลิก
4. ระบุหมายเหตุ และกดยืนยัน เพื่อทำการยกเลิกคำขอ
5. คำขอที่ถูกยกเลิก จะเปลี่ยนสถานะเป็น ยกเลิก

*กรณียกเลิกคำขอลาหยุด ระบบจะคืนจำนวนวันลาให้

**สามารถดูรายละเอียดคำขอ รวมถึงหมายเหตุของการยกเลิกคำขอ โดยกดที่