วิธีเคลียร์แคช Microsoft Edge

1. ให้ไปที่
ไปที่เมนู “การตั้งค่า”
2. ในหน้าตั้งค่า เลือก “ความเป็นส่วนตัว การค้นหา และบริการ” และกด “เลือกสิ่งที่ล้างข้อมูล”
3. จะแสดง Pop up ล้างขเอมูลการเรียกดู ให้เลือก “รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้” ตามรูปด้านล่าง จากนั้นกด ล้างข้อมูลตอนนี้ และทำการปิดและเปิด browser ใหม่อีกครั้ง
* หากไม่ต้องการ Clear Cache สามารถใช้งานผ่าน New InPrivate Window แทน