วิธีเคลียร์แคช Google Chrome

1. ให้ไปที่
 จากนั้นจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า More tools แล้วเลือก “Clear browsing data…”
2. จะมี Popup แสดงขึ้นมา ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Cached images and files” หรือตามรูปภาพด้านล่าง และ กดปุ่ม Clear data
3. หลังจากนั้นให้ปิด Google Chrome และเปิด Google Chrome อีกครั้ง
* หากไม่ต้องการ Clear Cache ที่ Google Chrome อาจจะต้องรบกวนให้ลูกค้าใช้งานด้วย Browser อื่น เช่น Microsoft Edge แทน
หรือใช้ Google Chrome โดยที่ไม่ต้องการเคลียร์แคช
1.โดยคลิกที่มุมขวาบนของหน้า Chrome สัญลักษณ์ 
2.แล้วเลือก New Incognito window