ตั้งค่าการนับวันลา TIME OFF SETTING

ตั้งค่าการนับจำนวนวันลาได้ที่ ตั้งค่าในเมนูวันลา โดยสามารถเลือกได้ว่าจะนับรวมวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ไปในการขอลาของพนักงานด้วยหรือไม่

  • เลือก วันหยุด/วันหยุดสุดสัปดาห์รวมอยู่ด้วยเมื่อนับการขอวันลา : หากพนักงานขอลาหยุดตั้งแต่วันศุกร์ จนถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ระบบจะหักจำนวนวันลาหยุดออกไป 4 วัน
  • เลือก วันหยุด/วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่รวมเมื่อนับการขอวันลา : หากพนักงานขอลาหยุดตั้งแต่วันศุกร์ จนถึงวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ระบบจะหักจำนวนวันลาหยุดออกไป 2 วัน