ตั้งค่าข้อมูลหลัก MASTER DATA

ข้อมูลหลักที่สามารถเพิ่มในระบบได้ มีดังนี้

 • แผนก
 • ตำแหน่ง
 • ที่อยู่
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ธนาคาร
 • สิทธิประโยชน์
 • วันลา
 • ภาษีเงินได้
 • ประเภทรายได้
 • บัญชีเงินเดือน

โดยการตั้งค่าข้อมูลหลัก สำหรับการใช้งานในระบบ สามารถเพิ่มข้อมูลได้ 2 วิธี

1. การเพิ่มข้อมูลทีละรายการ

1.1 กดที่ เพิ่ม ด้านขวาบน

1.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดเพิ่ม

2. การอัพโหลดหลายรายการ

2.1 กดที่ อัพโหลด

2.2 ดาวน์โหลด excel เทมเพลต และกรอกข้อมูลลงใน excel

2.3 ทำการอัพโหลดข้อมูลโดยกดที่ เรียกดู และเลือกไฟล์ จากนั้นกด อัพโหลด

* ตัวอย่างไฟล์ Excel

โดยเทมเพลตสำหรับการอัพโหลดบางข้อมูล ทางระบบมีใส่ข้อมูลอยู่ใน excel แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด และอัพโหลดกลับเข้าไปได้ทันที ได้แก่

 • โรงพยาบาล (กองทุนประกันสังคม)
 • ธนาคาร