ตั้งค่าข้อมูลบริษัท COMPANY INFORMATION

ตั้งค่าข้อมูล สี และโลโก้ของบริษัทได้ที่ การตั้งค่า(Setting) > ข้อมูลบริษัท(Company Information)