ตั้งค่าอื่นๆ (การส่งอีเมล) E-MAIL SENDING

สามารถตั้งค่าการส่งอีเมล ในกรณี :
  • ส่งอีเมลถึงผู้อนุมัติ เมื่อมีคำขอทำโอทีใหม่
  • ส่งอีเมลถึงผู้อนุมัติ เมื่อมีคำขอลาหยุดใหม่
  • ส่งอีเมลถึงพนักงาน เมื่อคำขอทำโอทีได้รับการอนุมัติ/ปฏิเสธ
  • ส่งอีเมลถึงพนักงาน เมื่อคำขอลาหยุดได้รับการอนุมัติ/ปฏิเสธ