จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและบทบาท PERMISSION MANAGEMENT

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน เมื่อมีการใช้งานระบบ Optimistic
1. ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ(System Setting) > การจัดการสิทธิ์(Permission Management) แล้วไปที่ บทบาท
2. เพิ่มบทบาท(New Role) เพื่อกำหนดบทบาทให้พนักงานเมื่อเข้าใช้งาน Optimistic

*บทบาท HR, Customer Admin และ Employee โปรแกรมมีให้ สามารถใช้งานได้เลย

3. ใส่ข้อมูลบทบาท และกด “กำหนด” สิทธิ์
4. เลือกสิทธิ์การใช้งานส่วนต่างๆของระบบ Optimistic ตามบทบาทที่ต้องการสร้าง
5. กดเพิ่ม และทำการบันทึกบทบาท