การอนุมัติเวลาทำงาน APPROVE STAFF TIME ATTENDANCE

จำเป็นต้องอนุมัติเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลที่อนุมัติแล้วไปคำนวณเวลาทำงานในการสร้างบัญชีเงินเดือน

1. เลือกรายชื่อพนักงานที่จะอนุมัติเวลาเข้าและออกงาน (สามารถเลือกรายชื่อทั้งหมดได้เลย)
2. กดอนุมัติ เพื่ออนุมัติเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน โดยระบบจะอนุมัติเฉพาะพนักงานที่มีการลงเวลาครบทั้งเวลาเข้าและออกงาน รวมถึงมีการเข้าออกงานตามเวลาปกติเท่านั้น

* รายชื่อที่เป็นสีเขียว คือรายชื่อมีการลงเวลาเข้า/ออก ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถอนุมัติได้

** รายชื่อที่เป็นสีแดง คือรายชื่อที่มีการลงเวลาเข้า/ออก นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด จะไม่ถูกอนุมัติ

3. กรณีรายชื่อสีแดงไม่ถูกอนุมัติ สามารถเลือกรายชื่อ และกด ยอมรับเวลาเข้า/ออกงานที่ผิดปกติทั้งหมด
4. หรือ รายชื่อสีแดงที่ไม่ถูกอนุมัติ สามารถกดเข้าไปที่รายชื่อนั้นๆ เพื่อใส่เวลาให้ถูกต้อง
5. เลือกประเภทของเวลา (เวลาเข้างาน/เวลาออกงาน) และกดเพิ่ม
6. เมื่อเพิ่มเวลาลงในตารางครบแล้วกดบันทึก และเวลาเข้าออกงานของพนักงานนั้นๆ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งสามารถอนุมัติเวลาทำงานได้
โดยเงื่อนไขของเวลาเข้าและออกงานที่สามารถอนุมัติได้ คือ
  1. ต้องมีทั้งเวลาเข้างาน และเวลาออกงาน
  2. อยู่ในช่วงเวลาที่ยอมรับได้ ในการเข้าและออกงาน หรือ ได้ทำการเพิ่มเวลาทำงานในตารางเวลาปกติเรียบร้อยแล้ว