การขอโอทีของพนักงาน EMPLOYEE OT REQUEST

สามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์ Excel ข้อมูลการขอโอทีของพนักงาน ที่ได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธแล้ว

1. กด ส่งออก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel
  • ถ้าเลือก check box วันที่ทั้งหมด จะไม่มีให้เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการส่งออก
  • หากต้องการเลือกช่วงวันที่ในการส่งออก ให้เลือก check box วันที่ทั้งหมด ออกก่อน