ปฏิทินวันหยุด HOLIDAY SETTING

กำหนดวันหยุดประจำปี หรือวันหยุดประจำองค์กร

1. ไปที่ ตั้งค่า(Setting) ในเมนู เวลาเข้างาน(Time Attendance)
2. กดที่ช่องวันที่ เพื่อแก้ไขวันทำงานให้เป็นวันหยุด หรือกดเพื่อแก้ไขวันหยุดให้เป็นวันทำงาน
3. สามารถอัพโหลดวันหยุดได้ โดยการดาวน์โหลดเทมเพลต กรอกข้อมูล และอัพโหลดเข้าสู่ระบบ