ปฏิทินวันทำงาน

เป็น Feature ที่กำหนดวันหยุดหรือวันทำงานเป็นวันใดก็ได้ในปฏิทิน

1.การตั้งวันหยุด

2.การตั้งวันทำงาน

1.การตั้งวันหยุด

มี 2 วิธีในการตั้งวันหยุด

1.1 คลิกวันที่ใดก็ได้

  • ตอนแรกคลิกวันที่ทำงานใด ๆ
  • จากนั้นกรอกชื่อวันหยุดแล้ว คลิก ‘ยืนยัน’
  • ‘ข้อความความสำเร็จ’ จะแสดงและวันนั้นจะเปลี่ยนเป็นวัน

1.2 อัพโหลดวันหยุด

  • คลิกที่
  • เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดไฟล์ excel ที่มีวันหยุด และการแสดงตัวอย่างจะแสดงใน Pop up ที่สอง
  • กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับช่วงวันที่ที่ครอบคลุมวันหยุดในไฟล์ จากนั้นคลิก ‘อัปโหลด’
  • ข้อความ ‘ความสำเร็จ’ จะปรากฏขึ้นและวันที่เหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นวันหยุดในปฏิทิน Optimistic

2.การตั้งวันทำงาน

  • ตอนแรกคลิกในวันหยุดใด ๆ
  • คลิกที่ ‘ยืนยัน’ เพื่อเปลี่ยนเป็นวันทำงาน
  • ข้อความ ‘ความสำเร็จ’ จะปรากฏขึ้นและวันที่นั้นจะเปลี่ยนในปฏิทินเป็น ‘W’ ที่ระบุวันทำงาน