Resume/CV ที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง

หากต้องการที่สร้างเรซูเม่ที่ดีออกมานั้น เราควรจะมาทำความรู้จักกันก่อนว่า  เรซูเม่คืออะไร CV คืออะไร ทั้ง 2 อย่างแตกต่างกันอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และองค์ประกอบมีอะไรบ้าง
เรซูเม่ คืออะไร

เรซูเม่ (Resume) คือ เอกสารที่สรุปประวัติส่วนบุคคล เพื่อใช้นำเสนอตัวเองคร่าวๆ และเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงรายละเอียดที่สำคัญ สั้นกระชับ และครบถ้วนเพื่อใช้ยื่นในการสมัครงาน ในต่างประเทศ นิยมใช้ CV(Curriculum Vitae)ร่วมกับการใช้เรซูเม่ เราจะใช้ CV ในการเขียนประวัติเพื่อสมัครงาน มักจะมีหลายหน้า ซึ่งในแต่ละหน้าจะเขียนประวัติการทำงานของตัวเองอย่างละเอียดมากๆ รวมทั้งความสำเร็จการได้ยอมรับทางวิชาการ การทำงานอาสาสมัคร และข้อมูลส่วนต่างๆ

 ประเภทของ เรซูเม่

  โดยพื้นฐานแล้วเรซูเม่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทกว้างๆ ดังนี้

 • Chronological Resume คือ เรซูเม่แบบเน้นประสบการณ์ในการทำงาน เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ทำงานสูง
 • Functional Resume คือ เรซูเม่แบบเน้นทักษะและความสามารถ เหมาะกับคนที่มีทักษะความสามารถสูง
 • Combination Resume คือ เรซูเม่แบบผสมผสาน เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ทำงานและทักษะการทำงานที่สูง
CV กับ Resume ต่างกันอย่างไร

CV และ Resume ความแตกต่างกันของทั้ง 2 อย่างจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน และความยาวของหน้าเป็นหลัก โดย CV จะเขียนทุกอย่างลงไปอย่างละเอียดจนทำให้มีความยาวระหว่าง 2-30 หน้า แต่ Resume จะเน้นไปทางสรุปประวัติให้จบในหน้าเดียว

– CV ใช้เมื่อจะสมัครงานทางด้านวิชาการต่างๆ

– Resume ใช้เมื่อจะสมัครงานที่ไม่ใช้ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่ ของผู้สมัครงานชาวไทยจะใช้กัน

วัตถุประสงค์ของ RESUME ที่สำคัญ คือ การแนะนำตัวกับผู้ว่าจ้างดังนั้น RESUME จึงเป็นเอกสารสำคัญใน การนำเสนอตัวเองเพื่อการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ

องค์ประกอบของเรซูเม่
 1. ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • น้ำหนัก ส่วนสูง
 • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  e-mail
 • รูปถ่ายสุภาพ ( ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ แต่ขอเป็นเครื่องแต่งกายที่สุภาพ )
 1. ประวัติการศึกษา (Education) เรียงลำดับจากระดับสูงสุด
 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาตรี
 • ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรม
 • ทุนการศึกษา ที่ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับประถมศึกษา
 1. จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงาน ตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายของผู้สมัคร
 1. ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)
 • ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยร่วมงาน
 • ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยฝึกงาน
 • ช่วงเวลา รายละเอียดงานที่เคยทำ
 • ช่วงเวลา กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เคยทำตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย โครงการประกวดไอเดียต่าง ๆ เป็นต้น
 1. ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)
 • การใช้ภาษา
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
 • การขับรถ
 • ทักษะอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป็นต้น
 1. รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)
 • การประกวดแบบ
 • การร่วมโครงการต่าง ๆ
 1. ระบุชื่อบุคคลที่รับรองหรือให้ข้อมูลกับบริษัทที่สมัครงาน โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล และช่องทางติดต่อต่างๆ
เรซูเม่ ที่ดีควรเป็นอย่างไร

    เมื่อคุณต้องการสร้างเรซูเม่ขึ้นมาใบหนึ่ง จะต้องเห็นภาพกว้างๆ ก่อนว่า เรซูเม่ที่ดี ควรเป็นอย่างไร จึงจะสามารถสร้างเรซูเม่ออกที่ดีได้ในครั้งแรก

 • ควรจะมีความยาวเพียงหน้าเดียว เท่านั้น
 • ควรใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย อ่านได้ทุกอุปกรณ์
 • จะใช้กระดาษขนาด A4 และแบ่งขอบกระดาษที่เหมาะสม
 • ควรเขียนด้วย ภาษาอังกฤษ  *แต่สามารถใช้ภาษาไทยเขียนเรซูเม่ ก็ได้ไม่มีปัญหา
 • เรซูเม่ที่ดี จะต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น *ไฟล์อื่นๆ เช่น docx /jpg / png นั้นจะแสดงให้เห็นว่าคุณทำงานไม่เรียบร้อย
 • เรซูเม่ที่ดี จะต้องน่าสนใจ โดยใช้ผู้อ่านเป็นที่ตั้ง
 • เมื่อเขียนเรซูเม่เสร็จแล้ว ลองใช้เช็คลิสต์ตรวจทานดู อีกครั้งหนึ่งก่อนส่ง

.

บทสรุปส่งท้าย

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น..

เห็นได้ว่าเรซูเม่มีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมากในการสมัครงาน เพราะมันเปรียบได้เป็นหน้าปกที่เป็นจุดดึงดูดของหนังสือ ถ้าหากน่าอ่าน น่าสนใจ จะทำให้มีคนอยากจะอ่านเนื้อหาข้างในของมัน ดังนั้น การสร้างเรซูเม่ด้วยความใส่ใจ ไม่กรอกข้อมูลเท็จ กรอกแต่ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด นั้นจะทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่จริงจัง และจริงใจขนาดไหน