สรรหา HR Tech อย่างไรให้ตอบโจทย์ องค์กรยุค Digital Age

ในยุค Digital Age ที่มีทั้ง HR Tech และ HR App เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวช่วยในการทำงานฝ่ายบุคคลสามารถทำงานได้ง่าย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนั้น คำถามคือ “แล้วเราจะมีวิธีการเลือกการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไร”

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า HR Tech และ HR App ที่ดีควรเป็นอย่างไร

1. HR Tech และ HR App ต้องสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้หลายอย่าง อำนวยความสะดวกได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. HR Tech และ HR App ต้องสามารถพัฒนาและเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ และระบบคลาวด์ (Cloud System) ที่เป็นฐานข้อมูลกลาง เชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน สามารถอัพเดทได้ทันท่วงทีแบบ Real time นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

3. HR Tech และ HR App ต้องมีประสิทธิภาพในการคำนวณสูง หลากหลายมิติ คำนวณปริมาณข้อมูลที่มาก ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ละปัญหา Human Error ได้ ทำให้ประหยัดเวลา เพื่อนำเวลาที่เหลือไปบริหารจัดการงานทางอื่นได้

4. HR Tech และ HR App ต้องสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง HR สามารถหาได้ทั้ง แบบบริกทดลองใช้ การให้ใช้ฟรี หรือ เลือกโปรราคาประหยัดนำมาใช้งาน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดในส่วนของ HR แล้วอาจยังสามารถประหยัดทรัพยากรอีกหลายอย่างในองค์กรได้

ข้อแนะนำในการเลือก HR Tech และ HR App มาใช้งานในองค์กร

1. ประเมินความต้องการของบริษัท เพราะในแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมและธรรมชาติของธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความต้องการในการนำ HR Tech หรือ HR App มาใช่ย่อมแตกต่างกัน โดยอาจพิจารณาจาก

 • ขนาดขององค์กร จำนวนพนักงาน เวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำระบบ
 • งบประมาณที่สามารถกันไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของ HR Tech หรือ HR App
 • พิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณา หา HR Tech หรือ HR App ที่มีฟังก์ชันที่เหมาะสมและตอบสนองการใช้งานได้

2. ศึกษาพิจารณา ฟีเจอร์ต่างๆของ HR Tech หรือ HR App ที่เราต้องการนำมาใช้งานอาจพิจารณาได้ดังนี้

 • ฟีเจอร์ที่ครบช่วยแก้ปัญหา และครอบคลุมกับ ความต้องการ
 • ฟีเจอร์ใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานได้จริง
 • ฟีเจอร์มีความยืดหยุ่น ในการปรับใช้งานได้หลากหลาย
 • ฟีเจอร์มีความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเยี่ยม รัดกุม ทำให้มั่นใจว่าความลับหรือข้อมูลขององค์กรจะต้องเป็นความลับต่อไป
 • สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล กับเครื่องมือ HR สู่ระบบออนไลน์ แบบ Real time
 • ฟีเจอร์ที่ได้มาว่ามีราคาที่เหมาะสมกับการทำงาน
 • สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทางออนไลน์

3. พิจารณาในส่วนผู้ให้บริการ HR Tech หรือ HR App

 • Background ของบริษัท อาจดูอายุของบริษัทว่าตั้งมากี่ปี มีบุคลากรมากเพียงใด
 • บริษัทคู่ค้าของบริษัทที่ให้บริการ น่าเชื่อถือหรือไม่ เช่นอาจพิจารณาจากพื้นที่เช่าเก็บข้อมูลที่ใด ปลอดภัยหรือไม่
 • การให้บริการ ดูจากข้อมูลการสอบถามจากลูกค้าที่ใช้บริการแล้ว ว่ามีการรับฟังคำแนะนำของลูกค้า หรือให้บริการปัญหาลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
 • ดูการ Update ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันตามความต้องการ และทันยุคทันสมัย

หากวิเคราะห์ตามนี้แล้วก็คงลดคำว่า “เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน” ได้มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงทาง Digital ในยุคปัจจุบันมีมากมาย HR ในยุคนี้จึงต้องเร่งพัฒนาศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เทรนด์ใหม่ๆ ให้มากเพื่อนำมาปรับใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากร สร้างความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://www.ezy-hr.com/  https://hr.beesuite.co/ https://th.hrnote.asia/