Digital Marketing ?

สำหรับการทำการตลาดในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย Digital Marketing  ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบันไปแล้ว ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแทบจะทุกที่ ทุกเวลา ฉะนั้นนักการตลาด จึงต้องปรับตัวเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะใหม่จากการทำ Offline Marketing สู่ Digital Marketing

แล้ว Digital Marketing คือ อะไร?

‘Digital Marketing’ คือ การทำการตลาดใดๆก็ตาม ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และประเมินผลจากผลตอบรับที่ได้ จะพูดให้เข้าใจง่ายๆ Digital Marketing คือ การทำตลาดบนระบบดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าผ่านทุกช่องทางบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Online Video, Display Ads และ Social Media Posts เป็นต้น

อะไรทำให้ Digital Marketing ก้าวขึ้นสู่อาชีพที่เป็นที่ต้องการที่สุดแห่งศตวรรษ
  1. อิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการตลาดแบบอัตโนมัติที่เพิ่มสูงขึ้นทวีคูณ

ปัจจุบัน AI มีอิทธิพลอย่างมากในวงการเทคโนโลยีทุกภาคส่วน รวมไปถึงการตลาดดิจิทัลด้วย ดังจะเห็นได้จากการตั้งค่าโฆษณาบน Facebook และ Google ที่เราเพียงแค่ตั้งค่าสำหรับการโฆษณาในตอนแรก จากนั้นระบบก็จะดำเนินการโฆษณาให้เราตามเป้าหมาย โดยที่เราไม่ต้องลงมือทำเองอีกต่อไป  ยิ่งกว่านั้น AI ยังมีส่วนสำคัญในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้เราสามาถคาดคะเนทิศทางของตลาดและกำหนดกลยุทธ์ในการตีตลาดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักการตลาดในการคาดคะเนทิศทางของตลาดที่แม่นยำยั่งรู้อนาคต เพราะ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนสามารถสกัดออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ พฤติกรรม จนไปถึงสิ่งที่ลูกค้าอยากทำในอนาคต

เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ AIและการตลาดแบบอัตโนมัติ จนสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและขึ้นเป็นผู้นำเทรนด์ได้ จะเป็นที่ต้องการขององค์กรมากมาย และจะมีอนาคตในหน้าที่การงานที่สดใสอย่างแน่นอน

  1. ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Content Marketing ณ ปัจจุบัน

จากงานวิจัยของ the Content Marketing Institute พบว่า กว่า 60% ของ นักการตลาดแบบ B2B Marketing นั้น รู้สึกว่า Content Marketing มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ก่อน ซี่งนั่นหมายความว่า ปัจจุบันองค์กรต่างๆมากมาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตคอนเทนต์ เพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และมองว่า Content Marketing จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้ยอดขายเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ความสำคัญอีกประการของ Content Marketing คือ การเป็นพื้นฐานสำหรับการทำการตลาดในรูปแบบอื่น เพราะ ไม่ว่าจะเราจะการตลาดอย่าง Social Media Marketing, Email Marketing และอื่นๆได้ดีแค่ไหน หากเนื้อหาข้างในไม่สามารถดึงดูดและจูงใจให้คนมาใช้สินค้าและบริการได้ การทำการตลาดในครั้งนั้นย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ เพระฉะนั้น องค์กรต่างๆจึงจำเป็นต้องการคนที่มีศิลปะในการเขียนและการสื่อสาร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

  1. องค์กรให้ความสำคัญกับการตลาดแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น

โลกทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลมากขึ้น เทคโนโลยีมากมายล้วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสิ้นจากงานวิจัยพบว่า 66% ของคนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการอีกบริษัทหนึ่งแทน หากพวกเขารู้สึกว่า ตัวเองเป็นแค่ลูกค้าที่ทำยอดขายให้กับบริษัท แต่กลับไม่สามารถจดจำความชอบหรือความต้องการส่วนบุคคลของพวกเขาได้ ดังนั้นการตลาดแบบเฉพาะบุคคล ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Marketing จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างละเอียด นับตั้งแต่พฤติกรรมการซื้อ ความชอบและความสนใจส่วนบุคคล เพื่อให้นักการตลาดสามารถส่งข้อความและโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม และด้วยวิธีนี้เอง ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจจนต้องกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

  1. ยอดการใช้สมาร์ทโฟนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้ สมาร์ทโฟนกลายเป็นของติดตัวเราทุกคน  การพกสมาร์ทโฟนไปทุกที่ทุกเวลา และจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็สูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน และด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้การทำการตลาดบนสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย เพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าจากบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม การทำการตลาดบนสมาร์ทโฟนไม่ใช่เรื่องง่าย เราจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการตลาดควบคู่กัน เพื่อวางกลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้และดึงดูดลูกค้าผ่านช่องทางเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น SMS MMS หรือแม้กระทั่ง Notifications ทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านนี้ กำลังเป็นที่แย่งชิงในตลาดอย่างมาก

จะเห็นได้ว่า ‘Digital Marketing’ ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากในโลกแห่งการตลาด แม้ว่าพื้นฐานของการตลาดอาจจะเหมือนกัน แต่ทักษะและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์สร้าง และใช้งานแคมเปญการตลาดยังคงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากท่านรู้สึกสนใจที่จะทำงานในสายอาชีพนี้ อาจจะลองฝึกฝนทักษะที่จำเป็นและสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานจนเชี่ยวชาญ แล้วพร้อมก้าวขึ้นไปสู่การเป็น ‘Digital Marketing’ มืออาชีพ

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://th.jobsdb.com/

https://www.moneybuffalo.in.th/

รูปภาพ     https://www.pexels.com/