ประเภทของโปรแกรมเงินเดือน

ย้อนหลังไปสู่ประวัติศาสตร์ ระบบการจ่ายเงินเดือนในอดีตนั้นล้าหลังและซับซ้อน เริ่มด้วยการใช้สมุดบันทึกรายการด้วยปากกา ต่อมาใช้กระดาษคำนวณในการคิดคำนวณ จนกระทั่งมีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินเดือน ปัจจุบันโปรแกรมเงินเดือนได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น
ประเภทของโปรแกรมเงินเดือน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้:

ประเภทคำอธิบาย
1. โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการใช้งานทั่วไป มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมการจ่ายเงินเดือนพื้นฐาน
2. โปรแกรมเงินเดือนพิเศษเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้าน เช่น สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนในการคำนวณเงินเดือน
3. โปรแกรมเงินเดือนแบบ Cloudเป็นโปรแกรมที่ให้บริการแบบ SaaS (Software as a Service) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้จากทุกที่

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโปรแกรมเงินเดือนแต่ละประเภท

ประเภทข้อดีข้อเสีย
โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป– ราคาถูก
– ติดตั้งง่าย
– มีฟังก์ชันพื้นฐานครบ
– ปรับแต่งได้น้อย
– อาจไม่ตอบโจทย์ธุรกิจบางประเภท
โปรแกรมเงินเดือนพิเศษ– ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้าน
– ปรับแต่งได้ตามความต้องการ
– ราคาแพง
– ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
โปรแกรมเงินเดือนแบบ Cloud– เข้าถึงได้ทุกที่
– ไม่ต้องลงทุนซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์
– ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
– ข้อมูลอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

จากการวิเคราะห์ “[โปรแกรมเงินเดือน]” พบว่าองค์กรควรเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง อาจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนในการคำนวณเงินเดือน ควรพิจารณาใช้โปรแกรมเงินเดือนพิเศษหรือแบบ Cloud เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วน
หากสนใจ “[โปรแกรมเงินเดือน]” หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Optimistic ผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมพิเศษครบวงจร รวมถึงมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ทดลองใช้งานฟรี อาทิ โปรแกรม SeedKM สำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กร โปรแกรม Jarviz สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน โปรแกรม OPTIMISTIC สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน Veracity Digital Signature สำหรับบริการลายเซ็นดิจิทัล CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หรือสั่งซื้อ License Microsoft หรือสั่งซื้อ License อื่นๆ ได้ที่ Savemak, บริการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับการประชุมทางไกล, สร้างแชทบอทอย่างง่าย สำหรับองค์กรของคุณ หากต้องการวางสายแลน สามารถติดต่อ Fiberthai หรือลองสนทนากับแชทบอทได้ฟรีที่ askmeplease.ai

นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาเกี่ยวกับไอทีอื่นๆ ได้ที่ “บทความเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ” , “บทความเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล” , “บทความเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้” , “บทความเกี่ยวกับการลงเวลาทำงาน” หรือ “บทความเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล