สร้างบัญชีเงินเดือนแบบปรับแต่ง CUSTOMIZE

1. ไปที่เมนู บัญชีเงินเดือน(Payroll)
2. กด สร้างบัญชีเงินเดือนใหม่(Create New Payroll)
3. เลือกตัวเลือกการจ่ายเงินเดือน “ปรับแต่ง”
  • เลือกรูปแบบการจ่ายเงินเดือน
  • เลือกตัวเลือกรายได้
    • Monthly รายเดือน
    • Daily รายวัน
    • Hourly รายชั่วโมง
4. ตั้งค่าช่วงเวลาที่จะคำนวณเงินเดือน และวันจ่ายเงินให้พนักงาน
5. เพิ่มพนักงานที่ต้องการจ่ายเงินเดือน
6. เลือกบัญชีจ่ายเงินเดือน
7. ถ้ายังไม่ต้องการดำเนินการให้กด บันทึก หรือต้องการดำเนินการให้กด เพิ่มการชำระเงิน > ยืนยันการชำระเงิน และกด บันทึก

*สามารถแก้ไขข้อมูลของพนักงานเพิ่มเติมได้ด้วยการกดที่รูปดินสอ หรือลบรายชื่อพนักงานด้วยการกดรูปถังขยะ

โดยในหน้าแก้ไขข้อมูลถ้าเลือกเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง จะสามารถกำหนดอัตราค่าจ้างได้ 

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลแล้วกดอัพเดต และกดที่การตั้งค่าการชำระเงินที่ครบกำหนด(มุมบนขวา) เพื่อกลับสู่หน้าบัญชีเงินเดือน

และสถานะบนรายชื่อพนักงานที่มีการแก้ไขจะเปลี่ยนจาก กำลังดำเนินการ เป็น เสร็จแล้ว

– กรณียังไม่ดำเนินการและกดบันทึก สถานะจะแสดงเป็น กำลังดำเนินการ(In Progress)
– กรณีที่ยืนยันการชำระเงินแล้ว สถานะจะแสดงเป็น จ่ายแล้ว(Paid) และสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงานได้