บัญชีเงินเดือน PAYROLL

ในการสร้างบัญชีเงินเดือน เพื่อให้มีการคำนวณวันทำงาน ชั่วโมงทำงาน หรือชั่วโมงโอทีที่ถูกต้อง ต้องมีการอนุมัติเวลาทำงานของพนักงาน