ตั้งค่าระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน PAYROLL SETTING

ตั้งค่าระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน เพื่อสร้างบัญชีเงินเดือนแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

1. ไปที่ ตั้งค่า(Setting) ในเมนู บัญชีเงินเดือน(Payroll)
2. กด เพิ่มช่วงเวลา(Add Period) เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการคำนวณเงินเดือน
3. ตั้งชื่อช่วงเวลา และสร้างรายการช่วงเวลาที่จะใช้คำนวณเงินเดือนพนักงาน จากนั้นกด บันทึก