ตั้งค่าการหักเงิน PAYROLL DEDUCTION SETTING

ตั้งค่าการหักเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ในสลิปเงินเดือนของพนักงาน ได้แก่

  • การหักภาษี
  • การหักประกันสังคม
  • การหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1. ไปที่ ตั้งค่า(Setting) ในเมนู บัญชีเงินเดือน(Payroll)
2. กด ตั้งค่าการหักเงิน(Deduction Setting) เพื่อกำหนดการหักเงินในบัญชีเงินเดือน
3. กด บันทึก