สร้างบัญชีเงินเดือนแบบกำหนดล่วงหน้า PREDEFINED

1. ไปที่เมนู บัญชีเงินเดือน(Payroll)
2. กด สร้างบัญชีเงินเดือนใหม่(Create New Payroll)
3. เลือกตัวเลือกการจ่ายเงินเดือน “กำหนดไว้ล่วงหน้า”
4. ตั้งค่าวันที่จ่ายเงินให้พนักงาน
5. เพิ่มพนักงานที่ต้องการจ่ายเงินเดือน
6. เลือกบัญชีจ่ายเงินเดือน
7. ถ้ายังไม่ต้องการดำเนินการให้กด บันทึก หรือต้องการดำเนินการให้กด เพิ่มการชำระเงิน > ยืนยันการชำระเงิน และกด บันทึก
– กรณียังไม่ดำเนินการและกดบันทึก สถานะจะแสดงเป็น กำลังดำเนินการ(In Progress)
– กรณีที่ยืนยันการชำระเงินแล้ว สถานะจะแสดงเป็น จ่ายแล้ว(Paid) และสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงานได้
สามารถแก้ไขรายละเอียดเงินเดือนของพนักงานเพิ่มเติมได้ด้วยการกดที่รูปดินสอ หรือลบรายชื่อพนักงานด้วยการกดรูปถังขยะ

*สถานะ ‘กำลังดำเนินการ’ หมายถึง รายชื่อนี้ยังไม่ได้มีการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหากมีการเพิ่มรายละเอียดแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ‘เสร็จแล้ว’

**สถานะ ‘กำลังดำเนินการ’ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดก็สามารถดำเนินการต่อได้

ในหน้าแก้ไขรายละเอียดเงินเดือนของพนักงานรายบุคคล แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆได้แก่
  1. รายได้ปกติ – แสดงจำนวนวันทำงาน ชั่วโมงโอที และจำนวนรายได้ โดยสามารถแก้ไขจำนวนวันทำงาน หรือจำนวนชั่วโมงโอทีได้ ด้วยการกดที่รูปดินสอ หรือดูประวัติการแก้ไข ด้วยการกด History
  2. รายได้เพิ่มเติม – แสดงรายได้เพิ่มเติมตามที่กำหนดในข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบรายได้เพิ่มเติมได้
  3. การหักเงิน – แสดงจำนวนวันที่ไม่ได้ลงบันทึกเวลาและวันที่มาสาย สามารถใส่อัตราค่าปรับได้ และสามารถแก้ไขจำนวนวันวันที่ไม่ได้ลงบันทึกเวลาและวันที่มาสาย ด้วยการกดที่รูปดินสอ หรือดูประวัติการแก้ไข ด้วยการกด History
  4. การหักเงินเพิ่มเติม – สามารถเพิ่มการหักเงินอื่นๆได้ รวมถึงการหักภาษีรายเดือน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลแล้วกดอัพเดต และกดที่การตั้งค่าการชำระเงินที่ครบกำหนด(มุมบนขวา) เพื่อกลับสู่หน้าบัญชีเงินเดือน

และสถานะบนรายชื่อพนักงานที่มีการแก้ไขจะเปลี่ยนจาก กำลังดำเนินการ เป็น เสร็จแล้ว