อนุญาตการเข้าสู่ระบบ Enable Login

การกำหนดให้พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
ในหน้าการจัดการบุคลากรของ Admin จะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า Enable Login สามารถเลือกการตั้งค่าได้ว่าพนักงานคนไหนที่สามารถเข้าสู่ระบบได้
หรือสามารถกดที่สัญลักษณ์ “i” ด้านข้างหัวข้อการเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกตั้งค่าสำหรับพนักงานทุกคน

* พนักงานในสถานะ ไม่ใช้งาน(Inactive) ไม่สามารถอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้

** ตั้งค่าสำหรับพนักงานทุกคน จะไม่มีผลกับพนักงานที่มีบทบาทเป็น HR, Admin และมีสถานะเป็น ใช้งาน(Active)

ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แท็บบัญชีผู้ใช้ (Account) สามารถตั้งค่าการอนุญาตเข้าสู่ระบบได้เช่นเดียวกัน