การจัดการบุคลากร PERSONAL MANAGEMENT

การเพิ่มพนักงาน,อัพโหลดเป็นกลุ่ม และแก้ไขข้อมูลพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคล, เงินเดือน, ข้อมูลด้านสุขภาพ, สิทธิประโยชน์, คนค้ำประกัน, ครอบครัว​