ข้อมูลเงินเดือน SALARY

ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน สามารถระบุเงินเดือน หรือเพิ่มรายได้เพิ่มเติมของพนักงานได้ รวมถึงข้อมูลช่องทางการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

*ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในส่วนของการสร้างบัญชีเงินเดือน