ดูข้อมูลเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน STAFF TIME ATTENDANCE

ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลเวลาในการเข้าและออกงานของพนักงานแต่ละคน รายชื่อพนักงานจะแสดงในหน้านี้ก็ต่อเมื่อมีการ จัดการ user และ กำหนดกะการทำงาน เรียบร้อยแล้ว

1. การแสดงมุมมองเป็นวัน แสดงรายชื่อพนักงานและเวลาเข้าออกงานตามวันที่เลือกดู
2. การแสดงมุมมองเป็นเดือน ทำการเลือกพนักงานที่ต้องการ และจะแสดงเวลาการเข้าออกงานของพนักงานที่เลือกทั้งเดือน
โดยรายละเอียดสามารถเลือกดูเป็นแบบไทม์ชีท หรือมุมมองแบบปฏิทินได้
  • มุมมองแบบไทม์ชีท
  • มุมมองแบบปฏิทิน