5 หน้าที่หลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management ( การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ) คนที่คลุกคลีในวงการ HR คงจะรู้จักเเละเข้าใจบทบาทนี้อยู่เเล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจเราจะขออธิบายอย่างสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าการ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรจะเป็นการจัดการในทุกๆด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของพนักงาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขันต่างๆ โดยจะมี ขอบเขตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความกว้างและครอบคลุมหลายด้าน

5 หน้าที่หลักของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

เมื่อคุณนึกถึง HR การสรรหาและคัดเลือกพนักงานน่าจะเป็นสิ่งแรกที่คุณนึกถึง HRM ต้องการการทำงานร่วมกันกับนายหน้าเพื่อระบุผู้มีความสามารถพิเศษ กำหนดงบประมาณ ดำเนินการตรวจสอบประวัติ และเจรจาค่าตอบแทนและผลประโยชน์

นอกจากนี้ พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายการจ้างงานเป็นอย่างดีเพื่อทราบวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐเกี่ยวกับสิทธิของคนงาน การเลือกปฏิบัติ และอื่นๆ

HRM ยังดูแลการเตรียมความพร้อม กระบวนการรวมพนักงานใหม่เข้ากับบริษัท สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์และการเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่จำเป็น และการแนะนำทีม

การรู้ว่าพนักงานใหม่ตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไรจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะประสบความสำเร็จในระยะยาวที่บริษัท

ในความเป็นจริง ข้อมูลปี 2021 โดย Microsoft เปิดเผยว่าพนักงานใหม่มีแนวโน้มที่จะพึงพอใจกับประสบการณ์การเริ่มงานมากขึ้น 3.5 เท่า หากผู้จัดการมีบทบาทที่กระตือรือร้น

เมื่อทราบข้อมูลนี้ พวกเขาสามารถปรับแต่งกระบวนการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้จัดการในการเริ่มงาน

2. พนักงานสัมพันธ์

การศึกษา HBR ในปี 2564 พบว่า 89% ของคนงานไม่พึงพอใจกับงานของพวกเขา 85% กล่าวว่าความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาลดลง และ 56% กล่าวว่าความต้องการงานของพวกเขาเพิ่มขึ้น

สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั่นเป็นข้อกังวลหลักเพราะอาจนำไปสู่การขัดสีสูงโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายให้ระบุปัญหาเหล่านี้ผ่านการสำรวจภายในของกรมอุทยานฯ การประชุม และวิธีการอื่นๆ จากนั้นวางระบบเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

นอกจากความรับผิดชอบเหล่านี้แล้ว การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งยังเป็นลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในที่ทำงาน นี่อาจเป็นอะไรก็ได้จากความขัดแย้งระหว่างพนักงานสองคนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเรียกร้องเหล่านี้และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

นอกเหนือจากความขัดแย้งแล้ว HR ยังสามารถกำหนดมาตรฐานการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสนับสนุนการเปิดกว้าง ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้จัดการและผู้ใต้บังคับบัญชารายสัปดาห์ที่บังคับ การประชุมข้ามระดับรายเดือน AMAs รายไตรมาส และอื่นๆ

3. การเรียนรู้และการพัฒนา

จากข้อมูลของ Glint ในปี 2021 การมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตเป็นปัจจัยหลักที่ผู้คนกล่าวว่ากำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม

การสำรวจยังพบว่าพนักงานที่ให้คะแนนวัฒนธรรมของพวกเขาสูงมีแนวโน้มที่จะมีความสุขในการทำงานมากกว่า 25% และมีแนวโน้มที่จะแนะนำให้ทำงานในองค์กรของตนมากกว่า 31%

นี่คือเหตุผลที่การลงทุนในการพัฒนาพนักงานสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของบริษัท

สิ่งนี้อาจดูเหมือนการจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท การให้สิทธิ์เข้าถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และการจัดฝึกอบรมด้านการจัดการ การมีตัวเลือกที่ตอบสนองทั้งผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนและผู้จัดการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเติบโต

เมื่อโปรแกรมเหล่านี้เริ่มทำงาน HR จะต้องประเมินประสิทธิภาพและทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น

4. การจัดการประสิทธิภาพ

การจัดการผลการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของ HR ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเมตริกผลการปฏิบัติงาน ตารางการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานทำผลงานได้ต่ำกว่าเกณฑ์ในระหว่างไตรมาส อะไรคือขั้นตอนที่พวกเขาและผู้จัดการสามารถดำเนินการได้? กระบวนการนี้ควรกำหนดโดย HR

ตั้งแต่ช่วงทดลองงานจนถึงเลิกจ้างและทุกอย่างในระหว่างนั้น HRM ก็ครอบคลุม

5. วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมของบริษัทคือชุดของค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่กำหนดวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันส่งผลต่อทุกแง่มุมของบริษัท ตั้งแต่วิธีที่พนักงานโต้ตอบกันไปจนถึงวิธีที่พวกเขาให้บริการลูกค้า พนักงานที่ไม่มีความสุขทำเพื่อลูกค้าที่ไม่มีความสุข

HRM เกี่ยวข้องกับการค้นหาว่าพนักงานต้องการอะไรและใส่ใจเกี่ยวกับอะไร และสร้างสมดุลให้กับทรัพยากรของบริษัท ตัวอย่างเช่น มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานจากระยะไกลตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาดในปี 2020

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูแยกจากวัฒนธรรมของบริษัท แต่ความง่ายที่บริษัทต่างๆ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของพวกเขา

ในปี 2020 รายงานของ Glint พบว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทำงานที่สูงเป็นอันดับสอง รองจากโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต คุณจะสร้างสิ่งนั้นได้อย่างไร?

นั่นคือสิ่งที่ HRM เข้ามา – สร้างสภาพแวดล้อมนี้และทำให้แน่ใจว่าสามารถปรับขนาดได้และยืดหยุ่น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กร

 


สนใจบริการโปรแกรม HRM โปรแกรมเงินเดือน  payroll สามารถคลิกสมัครใช้งานฟรีได้ที่ : http://www.optimistic-app.com/register/

logo


เครดิตรูปภาพ : https://www.freepik.com/