ทำความรู้จักกับระบบ HRM-Payroll

โปรแกรม คิด เงิน เดือน ( HRM-Payroll ) เป็น หนึ่ง ใน ระบบ สำคัญ ที่ทุก องค์กร ควร มี ไว้ เพื่อ บริหาร จัดการ ด้าน ทรัพยากร บุคคล ให้ เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด

“ในอดีตที่ผ่านมา การคำนวณเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานจะต้องดำเนินการด้วยระบบแบบดั้งเดิม ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและความล่าช้าแล้ว ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลไปอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมคิดเงินเดือน ( HRM-Payroll ) ดิจิทัลจึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การบริหารงานบุคคลในยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน”
เปรียบเทียบระบบดั้งเดิมกับโปรแกรมคิดเงินเดือนดิจิทัล

คุณลักษณะระบบดั้งเดิมโปรแกรมคิดเงินเดือนดิจิทัล
ความถูกต้องมีโอกาสผิดพลาดสูง เนื่องจากต้องคำนวณด้วยมือคำนวณอัตโนมัติจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ลดโอกาสผิดพลาด
ประสิทธิภาพใช้เวลานาน เสียทรัพยากรบุคคลมากประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน
ความปลอดภัยข้อมูลอาจมีความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง
ความสะดวกต้องค้นหาและจัดเก็บเอกสารจำนวนมากสามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ลักษณะสำคัญของโปรแกรมคิดเงินเดือนดิจิทัล

  • ระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษี และสวัสดิการต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • จัดเก็บข้อมูลพนักงานอย่างเป็นระบบ เช่น ประวัติส่วนตัว ตำแหน่งงาน วันลา มาสาย เป็นต้น
  • รายงานสรุปต่างๆ เช่น รายงานเงินเดือน ภาษี และสวัสดิการของพนักงานแต่ละราย
  • บันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน เชื่อมต่อกับระบบบัญชีเพื่อออกใบแจ้งหนี้และติดตามการจ่ายเงิน
  • ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้

โปรแกรมคิดเงินเดือนถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถช่วยลดภาระงานด้านการคำนวณและจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ซึ่งในอดีตนั้นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในการดำเนินการ นอกจากนี้ โปรแกรมยังช่วยเพิ่มความถูกต้องและลดโอกาสผิดพลาดในกระบวนการคิดเงินเดือน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพนักงานที่ดี สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ การมีโปรแกรมคิดเงินเดือนนับเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“หากท่านสนใจ โปรแกรมคิดเงินเดือน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมี ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจให้ลองใช้ฟรี อาทิ โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SeedKM, โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน Jarviz, โปรแกรมบริหารงานบุคคล OPTIMISTIC, โปรแกรมเงินเดือน-บริหารงานบุคคล HRM-Payroll, เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Veracity Digital Signature, โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount, จัดซื้อ License Microsoft หรือ License อื่นๆ ผ่าน Savemak, ติดตั้งระบบประชุมทางไกล Video Conference, บริการครบวงจรสำหรับ ipphone, สร้าง Chatbot ภายในองค์กรของคุณ ด้วย Chatframework, บริการเดินสายสัญญาณ LAN ไฟเบอร์ออฟติกด้วย Fiberthai

และท่านยังสามารถอ่านบทความหรือคอนเทนท์ด้าน IT อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ “บทความเกี่ยวกับการประชุมทางไกล Microsoft Teams”, “บทความเกี่ยวกับระบบการประชุมทางไกล”, “บทความเกี่ยวกับการสร้าง Chatbot”, “บทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้”, “บทความเกี่ยวกับการบันทึกเวลาทำงาน”, “บทความเกี่ยวกับการเซ็นเอกสารดิจิทัล”, “บทความเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์