เปลี่ยนรหัสผ่านใช้งาน CHANGE PASSWORD

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ที่เมนู บริการตนเอง(Self Service) > เปลี่ยนรหัสผ่าน และทำการกรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่