คู่มือ​การใช้งานสำหรับพนักงานทั่วไป

การแนะนำการใช้งานนี้ จะอ้างอิงจากบทบาทพนักงานทั่วไป ที่ได้มีการตั้งค่าตามคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่ จัดการผู้ใช้ User Management