ข้อมูลส่วนตัว PERSONAL MANAGEMENT

พนักงานสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ได้ที่ บริการตนเอง > รายละเอียดส่วนบุคคล
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เงินเดือน
  • ภาษีเงินได้
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ข้อมูลด้านสุขภาพ
  • สิทธิประโยชน์
  • คนค้ำประกัน
  • ครอบครัว