การลงเวลาเข้างาน TIME CLOCK IN

1. สามารถลงเวลาเข้างานได้ที่หน้าแรก โดยกดที่ปุ่มบันทึกเวลาเริ่มทำงาน
2. ในหน้าต่างบันทึกเวลาเริ่มทำงาน ให้เลือกประเภทของเวลาเข้างาน เลือกตำแหน่งที่ทำการบันทึกเวลาเข้างาน และกดบันทึกเวลาเริ่มทำงาน

* เมื่อบันทึกเวลาทำงานแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นบันทึกเวลาเลิกทำงาน