การลงเวลาออกงาน TIME CLOCK OUT

1. ลงเวลาเลิกงาน โดยกดที่ปุ่มบันทึกเวลาเลิกทำงาน
2. ในหน้าต่างบันทึกเวลาเลิกทำงาน ให้เลือกตำแหน่งที่ทำการบันทึกเวลาออกงาน และกดบันทึกเวลาเลิกทำงาน