ข้อมูลเวลาทำงาน และการเข้างานของตนเอง TIME ENTRIES

พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงาน และเวลาการเข้าหรือออกงานของตนเอง ได้ที่
บริการตนเอง > รายการเวลา