ดูปฏิทินวันหยุด HOLIDAY

พนักงานสามารถดูวันหยุดของบริษัทหรือองค์กร ได้ที่ตั้งค่าในเมนูเวลาเข้างาน