วิธีคำนวณ OT อย่างถูกต้อง สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

วิธีคำนวณ OT อย่างถูกต้อง สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

 

การทำงานล่วงเวลา หรือที่เรียกว่า “Over Time” หรือ “OT” เป็นเรื่องปกติ ในการ ทำงานของ พนักงาน บริษัท ต้องมีการ วางแผน งานให้ เหมาะสม แต่ก็ยังมี บางช่วง ที่ต้องทำงาน เกินเวลา เพื่อให้งาน เสร็จตาม กำหนด
ย่อหน้าที่ 2: การทำงาน OT เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง ทั้งกฎหมาย แรงงาน และสวัสดิการ ของพนักงาน เพราะถือเป็น การทำงานนอกเหนือจาก ช่วงเวลา ปกติ จึงต้องมีการ จ่ายค่าตอบแทน ให้เหมาะสม ตามกฎหมายกำหนด ในประเทศไทย มีกฎหมายคุ้มครอง แรงงานไว้ชัดเจน ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้าง จึงต้องทราบถึง วิธีการคำนวณ OT ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหา ข้อพิพาทในอนาคต

ตารางแสดงรายละเอียดการคำนวณค่า OT ตามกฎหมายแรงงานไทย

ประเภทอัตราค่าจ้าง
วันทำงานปกติ (ไม่เกิน 8 ชม./วัน)อัตราปกติ
วันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณี1 เท่าครึ่ง
วันหยุดนักขัตฤกษ์3 เท่า

จากตารางจะเห็นได้ว่า การทำงานในวันหยุดจะมีอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกัน โดยในวันทำงานปกติที่ทำงานเกิน 8 ชม. จะได้รับค่าจ้างในอัตราปกติ แต่หากเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณี จะได้รับค่าจ้าง 1 เท่าครึ่ง และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับค่าจ้างถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

การคำนวณค่า OT มีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ทั้งในเรื่องของจำนวนชั่วโมงทำงาน ประเภทของวันหยุด และอัตราค่าจ้างพิเศษ ดังนั้นทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆ ตามมาภายหลังการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน OT อย่างถูกต้องและเป็นธรรมนั้น นับเป็นหน้าที่สำคัญของนายจ้างที่จะต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งพนักงานก็ควรทราบสิทธิของตนเอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

หากสนใจ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน การคำนวณค่าแรง หรือต้องการ ติดต่อขอคำแนะนำ สามารถค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ OptimisticApp พร้อมบริการด้านอื่นๆ อาทิ โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน Jarviz โปรแกรมจัดการความรู้ SeedKM ระบบการประชุมทางไกล ipphone.ai แอปสร้างแชทบอท Chatframework โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์ CloudAccount เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

วิธีทำงานจาก Microsoft Teams อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการประชุมทางไกลอัจฉริยะ ipphone.ai
สร้างแชทบอทอัจฉริยะด้วย Chatframework
การจัดการความรู้ยุคใหม่ด้วย SeedKM
บริหารจัดการเวลาทำงานด้วย Jarviz
ความสำคัญของการใช้ลายเซ็นดิจิทัล
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ดีที่สุด