ทำเงินเดือน ง่ายๆ ด้วย “โปรแกรมทำเงินเดือน” ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา

 

การจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่สำคัญของฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารธุรกิจ หากดำเนินการด้วยวิธีแบบเดิมๆ อาจต้องเสียเวลาในการคำนวณและตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างมาก ทว่าในปัจจุบันมีโปรแกรมทำเงินเดือนที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมทำเงินเดือนถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก การคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น ล้วนเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ การใช้โปรแกรมทำเงินเดือนจึงช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและป้องกันข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

ประเภทของโปรแกรมทำเงินเดือน:

ประเภทคุณสมบัติข้อดีข้อเสีย
On-Premiseติดตั้งในองค์กรควบคุมข้อมูลได้เต็มที่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายสูง
Cloud-basedใช้งานผ่านเว็บไม่ต้องลงทุนมากข้อมูลอยู่ภายนอก
Mobile Appใช้งานผ่านมือถือสะดวกทุกที่ทุกเวลาฟังก์ชันจำกัด

เปรียบเทียบโปรแกรมทำเงินเดือนยอดนิยม:

โปรแกรมคุณสมบัติพิเศษข้อดีข้อเสีย
OPTIMISTICออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ราคาประหยัดฟังก์ชันมาตรฐาน
Hwpayrollติดตามสถานะเงินเดือนครบครันหลายฟังก์ชันราคาสูง
Datamouseโมดูลเชื่อมต่อกับบัญชีราคาปานกลางฟังก์ชันค่อนข้างจำกัด

จากตารางข้างต้น หากพิจารณาในด้านความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้งาน OPTIMISTIC น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากมีฟังก์ชันครบครันในการคำนวณเงินเดือน จัดการข้อมูลพนักงาน รวมถึงสามารถออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

วิเคราะห์ข้อดีของการใช้โปรแกรมทำเงินเดือน: การนำโปรแกรมทำเงินเดือนมาใช้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาและแรงงาน ป้องกันข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลสำคัญได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หากสนใจเรื่องโปรแกรมทำเงินเดือนหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Optimistic ได้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ทดลองใช้งานฟรี เช่น โปรแกรม SeedKM สำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กร โปรแกรม Jarviz สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน โปรแกรม OPTIMISTIC สำหรับบริหารจัดการงานด้านบุคคลและเงินเดือน Veracity เพื่อลงลายมือชื่อดิจิทัล โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount สั่งซื้อ Microsoft หรือผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์อื่นๆ ได้ที่ Savemak ระบบประชุมทางวีดีโอ วีดีโอคอลสำหรับองค์กร ติดตั้งและวางระบบ ipphone ครบวงจรที่ ipphone.ai สร้างแชทบอทอัจฉริยะเพื่อใช้ในองค์กรได้ที่ Chatframework หากต้องการวางสายแลนภายในอาคารสามารถติดต่อ Fiberthai

นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับไอทีเพิ่มเติมได้ที่