บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ตัวช่วยแก้ปัญหายามฉุกเฉินที่องค์กรไม่ต้องปวดหัว…!!

สำหรับสวัสดิการพื้นฐาน ตลอดจนสวัสดิการสำหรับการทำงานในระยะยาวนั้นถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว แต่สวัสดิการระยะสั้นหรือสวัสดิการฉุกเฉินก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในยุคนี้เช่นกันที่องค์กรสามารถช่วยเหลือหรือใช้เป็นจุดดึงดูดใจพนักงานได้เช่นกัน  เหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในเรื่องต่างๆ มักเกิดขึ้นได้เสมอ การมีสวัสดิการณ์เกี่ยวกับเงินฉุกเฉินไว้รองรับพนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พนักงานเกิดความไว้วางใจ ตลอดจนเชื่อมั่นในองค์กรเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงสามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับการทำงานและองค์กรในระยะยาวได้ด้วยเช่นกัน

บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าคืออะไร?

บริการการเบิกเงินเดือนล่วงหน้านี้ก็คือการอนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับพนักงานในองค์กรที่มีการทำสัญญากันไว้ โดยเงินที่นำมาจ่ายให้กับพนักงานนั้นจะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรส่วนกลางที่ให้บริการนี้ โดยที่องค์กรไม่จำเป็นต้องออกเงินของตนเองไปก่อน และพนักงานก็สามารถได้เงินไปใช้ได้ทันความต้องการ แต่อำนาจในการอนุมัตินั้นจะยังอยู่ที่องค์กร และพนักงานที่ต้องการเบิกเงินล่วงหน้าก็จะต้องขออนุมัติจากองค์กรเช่นกัน แต่จะผ่านระบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวก รวมถึงใช้เวลาไม่นานในการเข้าระบบเพื่อทำการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า โดยการเบิกเงินเดือนล่วงหน้านี้จะทำผ่านระบบ App (แอปพลิเคชัน) ที่สะดวกง่ายดายสำหรับทุกฝ่าย และลดความกังวลให้กับองค์กรตลอดจนพนักงานได้ดีอีกด้วย ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ของบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้านั้นมักมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดของบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าที่ควรรู้

 • ระบบนี้เป็นการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ไม่ใช่การกู้เงิน เพราะฉะนั้นวงเงินที่พนักงานสามารถเบิกได้จะอยู่บนฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนนั่นเอง และไม่สามารถเบิกเกินเงินเดือนที่ตนได้รับได้
 • วงเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้ในแต่ละครั้ง จะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานจริงที่ได้รับเงินจริงแล้ว ณ เวลานั้น เท่านั้น (ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ) จะไม่ใช่วงเงินสูงสุดตามเงินเดือนที่ได้รับ เช่น หากเบิกเงินในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน วงเงิน ณ ตอนนั้นก็จะเท่ากับชั่วโมงทำงานจริงที่ทำงานมาแล้ว 2 สัปดาห์ เป็นต้น
 • ระบบนี้จะไม่เสียดอกเบี้ยเงินกู้ เพราะเป็นเงินของพนักงานเอง ไม่ได้กู้จากแหล่งอื่น แต่จะเป็นการเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกแต่ละครั้งมากกว่า ซึ่งจะคิดเป็นรายครั้ง และแปรผันตามจำนวนเงินที่เบิก หากเบิกจำนวนน้อยก็เสียค่าธรรมเนียมน้อย และถ้าเบิกจำนวนมากก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนด
 • การทำรายการจะต้องทำเรื่องขออนุมัติจากบริษัทก่อนทุกครั้ง แต่ทำง่ายๆ ผ่าน App หรือระบบออนไลน์ และบริษัทจะส่งผลอนุมัติมายังองค์กรตัวกลางเพื่อให้จ่ายเงินให้กับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานและตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วย
 • พนักงานไม่ต้องเสียเวลานำเงินไปชำระหนี้อีกรอบ ระบบจะตัดเงินออกจากเงินเดือนของพนักงานอัตโนมัติ ในส่วนนี้องค์กรจะเป็นผู้ชำระหนี้แทนโดยนำมาจากเงินจ้างพนักงานที่ต้องจ่ายนั่นเอง

บริการการเบิกเงินเดือนล่วงหน้านั้นสามารถช่วยให้พนักงานได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายได้ทันเวลา และช่วยให้องค์กรสามารถมีสวัสดิการให้พนักงานได้แบบไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาที่ตามมา รวมถึงไม่ต้องแบกภาระไว้กับตัวเอง ซึ่งมีข้อดีดังนี้

ข้อดีสำหรับการใช้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า

ข้อดีสำหรับองค์กร

 1. องค์ไม่ต้องมานั่งปวดหัวในการบริหารเงินเพื่อช่วยเหลือพนักงาน
 2. องค์กรมีสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงาน และมีแผนช่วยเหลือกระทันหัน มีเงินฉุกเฉินให้พนักงานได้ทันที
 3. องค์กรไม่ต้องแบกภาระหนี้สิน ตลอดจนภาระดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็น
 4. องค์กรไม่ต้องสำรองเงินเพื่อแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้
 5. องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. อัตราการลาออกของบุคลากรจะลดลง พนักงานจะทำงานกับองค์กรยาวนานขึ้น
 7. องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากพนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ไร้กังวลภาวะทางการเงิน
 8. องค์กรตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) มีต้นทุนในการสรรหาพนักงานลดลง
 9. ลดขั้นตอนยุ่งยากในการดำเนินการด้านการเงินให้กับพนักงานในองค์กร
 10. องค์กรได้รับความน่าเชื่อถือ สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
 11. ไม่ต้องเสียเวลามาดูแลระบบเอง มีบริษัทตัวกลางในการดูแลจัดการให้

ข้อดีสำหรับพนักงาน

 1. ชำระเงินได้ตามกำหนด ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ลงทะเบียนง่าย อนุมัติด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ผูกกับข้อมูลอ้างอิงของบริษัทที่เชื่อถือได้
 3. สามารถใช้เมื่อไรก็ได้ ยื่นคำขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าเมื่อไรก็ได้ อิสระต่อการผูกมัด
 4. ไม่ต้องใช้หลักประกันมากมายให้ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา เพราะใช้หลักประกันการทำงานกับองค์กรนั้นๆ แทน
 5. เบิกเงินได้ง่าย สะดวกสบาย ผ่าน Application บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์
 6. ไม่ต้องกู้เงินหรือขอสินเชื่อที่เกินรายรับของตัวเอง ไม่สร้างหนี้ก้อนโตให้เป็นภาระ
 7. อนุมัติรวดเร็วทันใจ เพราะอนุมัติตามวงเงินของรายได้ตัวเราเองที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว
 8. มีแหล่งเงินสำรองฉุกเฉินให้อุ่นใจ เบิกช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากอย่างกระทันหันได้
 9. ได้สวัสดิการที่ดีจากองค์กร องค์กรดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ไม่ต้องแบกภาระเรื่องดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็น

เพราะไม่มีใครคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และไม่มีใครกำหนดความจำเป็นของการใช้เงินได้ทุกสถานะการณ์ หากพนักงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน และบริษัทสามารถมีสวัสดิการเบิกเงินฉุกเฉินให้พนักงานได้ทัน นั่นสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และดูแลสวัสดิการที่ดีได้เช่นกัน และการใช้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้ากับองค์กรที่เปิดให้บริการนั้น ก็ยังช่วยให้พนักงานสามารถยิ้มรับกับปัญหาที่เข้ามา จัดการสถานการณ์แย่ๆ ได้ทันท่วงทีและไม่มีความกังวล ในขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่ต้องกุมขมับปวดหัวกับปัญหาการบริหารเงินตลอดจนแบกรับภาระดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็น ซึ่งบริษัทหรือองค์กรกลางที่ให้บริการในด้านนี้จะเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมที่สุด…

ที่มา https://th.hrnote.asia/

รูปภาพ https://www.pexels.com/

อ่านต้นฉบับเต็มได้ที่ https://th.hrnote.asia/personnel-management/th-payadvanceservice-181031/