ปัญหาการเงินของพนักงาน (Financial Problem of Employee)

ปัญหาการเงินเป็นต้นตอหนึ่งของปัญหาสังคม เหตุนี้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ที่มีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ได้ทำการสำรวจวิจัยถึงเรื่องปัญหาการเงินของพนักงาน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขจนประสบความสำเร็จดังนี้

 • การสำรวจพบว่า 75% ของพนักงานมีภาระหนี้สินทั้งแบบในระบบและนอกระบบ จนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งผลต่อความเครียด และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ทั้งยังทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ ไม่มีความสุขในชีวิตอีกด้วย
 • ทาง CPF คิดโครงการ “ปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม” ให้พนักงาน โดยหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาช่วยเหลือพนักงาน พร้อมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการเงิน
 • พนักงานสามารถลดหนี้ได้ไว บริหารการเงินได้ดีขึ้น และพนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย
 • บริษัทมีผลผลิตที่ดีขึ้น มีผลกำไรที่ดีขึ้น องค์กรมีศักยภาพมากขึ้น พนักงานมีความซื่อสัตย์กับองค์กร อยู่ทำงานกันในระยะยาว และโครงการที่ประสบความสำเร็จนี้ยังถูกนำไปใช้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือของ CP (เจริญโภคภัณฑ์) ด้วย

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ดูเล็กๆนี้ ส่งผลกระทบกับองค์กรได้อย่างมาก การหันมาใส่ใจกับสวัสดิการพนักงานอย่างจริงจัง และแก้ปัญหาให้ถูกจุด ช่วยเหลือที่ถูกวิธี ก็พัฒนาให้กลายเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ส่งผลดีกับระบบบริหารงานบุคคลได้เช่นกัน

(อ้างอิง http://cebf.utcc.ac.th/upload/poll_file/file_th_112d30y2019.pdf)

ที่มาของหนี้ก้อนโต

ปัญหาหนี้สินท่วมหัวของพนักงานนั้นมีมากมายหลากหลายสาเหตุ แต่จุดอ่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับทุกคนแทบเหมือนๆ กันก็คือการไม่รู้จักบริหารการเงินที่ถูกต้องและถูกวิธีนั่นเอง แล้วหนี้ก้อนโตของพนักงานมาจากไหนบ้าง

 1. ดอกเบี้ยจากเงินกู้ (ทั้งในระบบและนอกระบบ)

ภาระหนี้ในระบบอาจเป็นเงินก้อนโต แต่ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองในอัตราที่เป็นธรรม แตกต่างจากหนี้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมและอาจคุกคามถึงชีวิตได้เลยทีเดีย

 1. ดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

บัตรเครดิตและบัตรเงินสด อาจทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่การขาดการวางแผนการเงินที่ดี ใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นที่มาของหนี้ที่เป็นภาระตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 1. ภาระหนี้แบบกะทันหัน

กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงฉับพลัน หรือแม้แต่ไปสร้างความเสียหายต่างๆ ให้คู่กรณีจนต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์กระทันหันนี้อาจทำให้เราต้องหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อมาบรรเทาปัญหา และแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินนี้เองก็มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง สร้างภาระหนี้กะทันหันเป็นเงินก้อนโต

 1. ผ่อนชำระสินค้าจนเกินตัว

บริการผ่อนชำระแบบ 0% กันแทบทุกแห่ง แต่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือการไม่ประมาณการของผู้บริโภคเอง ที่ฟุ้งเฟ้อลืมตัวผ่อนชำระสินค้าหลายชิ้นจนทำให้ต้องจ่ายเงินผ่อนเพิ่มขึ้น รับภาระหนี้ไม่ไหว สร้างหนี้ก้อนโตในที่สุด

 1. ลงทุนโดยขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ

การลงทุนมักมีความเสี่ยงเสมอ ยิ่งผลตอบแทนมากก็ยิ่งเสี่ยงสูงมากบางครั้งภาระหนี้อาจเกิดจากการลงทุนที่ไม่ประสบผลตามคาด อย่างเช่นหุ้นตก หรือนำเงินไปลงทุนเก็งกำไรกับผู้ที่หาช่องทำผิดกติกาจนโดนอายัติเงินเป็นต้น นั่นทำให้อาจสูญเสียเงินก้อนโตไปในพริบตา และก่อให้เกิดปัญหาการเงินตามมา

 1. ปล่อยเงินกู้ หรือให้คนหยิบยืมเงิน

เพื่อนหยิบยืมแล้วไม่ได้คืน หรือปล่อยเงินกู้แล้วถูกเบี้ยวจากลูกหนี้ นั่นก็สร้างภาระหนี้ให้เราได้เช่นกันหากเงินที่นำมาให้กู้นั้นไม่ใช่เงินเย็นหรือทรัพย์สินเหลือกินเหลือใช้

 1. ใช้เงินฟุ้งเฟ้อ

ภาระหนี้นี้เกิดจากพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อซึ่งมีมากในสังคมยุคปัจจุบัน ทุกคนมักอยากซื้อความสุข ความสบายให้ตนเอง แก้เครียดจากการที่ต้องทำงานหนัก และสาเหตุอีกมากมายหลายประการ อาจไม่สร้างหนี้ก็จริง แต่ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ เกิดปัญหาทางการเงินส่วนบุคคล และเกิดความเครียดในการใช้ชีวิตได้

วิธีแก้ปัญหาหนี้ที่ถูกทาง

การบริหารการเงินให้ถูกต้อง และหาวิถีทางลดหนี้ ตลอดจนตัวช่วยทางการเงินที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุด

โดยวิธีการแก้ไขปัญหานี้ที่เหมาะสมนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. ปรับพฤติกรรมการบริโภคเสียใหม่

หนี้ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ตามใจตนเอง และฟุ้งเฟ้อไม่ประเมินตน เราลองหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ อย่างเช่นไม่เลือกกินร้านอาหารหรูบ่อยจนเกินไปที่เกินรายได้, ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น, คิดให้ถี่ถ้วนถึงความจำเป็นในการซื้อสินค้าแต่ละชิน, ตลอดจนไม่ใช้เงินเกินตน เป็นต้น

 1. วางแผนการเงินให้รอบคอบ

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะช่วยทำให้เราใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวางแผนการเงินนั้นควรเริ่มตั้งแต่การวางแผนชำระหนี้, วางแผนเงินออม, วางแผนรายรับ-รายจ่าย, และที่สำคัญต้องมีวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะวินัยในการชำระหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอัตราดอกเบี้ยปรับที่จะทำให้ภาระหนี้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย

 1. นำทรัพย์สินมาชำระหนี้

วิธีการชำระหนี้ที่นิยมและดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการนำทรัพย์สินที่มีอยู่และไม่จำเป็นมาชำระหนี้หรือขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ทรัพย์สินนี้มีตั้งแต่สิ่งของมีค่าต่างๆ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง แต่ต้องบริหารให้ดี และไม่สร้างความเดือดร้อนต่อมาด้วย ควรนำทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นนำออกมาใช้ชำระหนี้ก่อน

 1. หารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ

ในยุคปัจจุบันการหารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ เพื่อมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมาก และมีหลากหลายช่องทาง ตั้งแต่การเปิดธุรกิจส่วนตัว, การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า, ไปจนกระทั่งการขายของด้วยตนเองผ่านโซเชี่ยลมีเดีย การหารายได้เสริมนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินมาใช้จ่ายที่คล่องขึ้น และสามารถมีเงินไปชำระหนี้ให้หมดไวได้ขึ้นอีกด้วย

 1. หาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย

การหาแหล่งเงินกูที่ปลอดดอกเบี้ยนั้นอาจไม่ใช่การกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ แต่หากเป็นการขอกู้เงินกับคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อถือได้ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติที่ไม่เดือดร้อนด้านการเงิน เพื่อเจรจาในการนำเงินมาชำระหนี้ก่อน แล้วจึงใช้คืนในภายหลัง หากเรามีจุดหมุ่งหมายในการชำระหนี้ที่ชัดเจน แน่นอน และมีวินัย ไม่คดโกง การได้หยิบยืมเงินจากเพื่อนหรือญาตินั้นเป็นทางออกที่ดี

 1. หาแหล่งกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อกำจัดภาระหนี้ให้หมดไป

การหาแหล่งเงินกูดอกเบี้ยต่ำนั้นควรหามาเพื่อชำระหนี้ บรรเทาภาระหนี้ให้ทุเลาลง ไม่ใช่หาแหล่งเพื่อใช้เงินสร้างหนี้เพิ่ม แหล่งกูดอกเบี้ยต่ำนั้นหากอยู่ในสังคมปกติอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่หากทำงานอยู่ในองค์กรที่มีการดูแลสวัสดิการพนักงานที่ดีก็อาจทำให้พนักงานมีแหล่งกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ ทำให้ชำระหนี้เสร็จสิ้นได้ไวและภาระดอกเบี้ยไม่หนักเกินตัว

ยังมีปัญหาอีกมากมายหลายประการที่ทำให้ก่อหนี้กับพนักงานขึ้น ทั้งจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ และลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ทั้งสิ้น หากองค์กรหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือพนักงานได้ไม่มากก็น้อย หรือให้การช่วยเหลือทางการเงินในกรณีฉุกเฉิน อาจช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ พนักงานไม่เป็นทุกข์ก็จะทำงานให้องค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถซื้อใจพนักงานได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา https://th.hrnote.asia/personnel-management/

รูปภาพ https://www.pexels.com/