ระบบลงเวลาเข้าออกงานแบบ GPS …..

ในระบบการจัดการบริหารเวลาเข้าออกงานของบุคลากรนั้นปัจจุบันมีอยู่อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการมีระบบ Cloud เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทำให้ฟังก์ชั่นในการจัดการเรื่องของระบบจัดการเวลา หรือบริหารจัดการเวลาของพนักงานได้มีฟังก์ชั่น GPS เข้ามาอยู่ด้วย

GPS คืออะไร?

GPS มีชื่อเต็มว่า Global Positioning System หรือแปลภาษาไทยก็คือ “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก” เป็นระบบที่ดาวเทียมประมาณ 24 ดวงโคจรรอบโลกและแต่ละดวงมีระยะห่างเท่าๆ กัน จากระบบจีพีเอสนี้เองที่ทำให้คนบนพื้นโลกที่มีเครื่องรับสัญญาณสามารถที่จะทราบพิกัดและตำแหน่งที่อยู่ของตนเองได้ โดยความแม่นยำของการระบุตำแหน่งนั้นอยู่ระหว่าง 10 ถึง 100 เมตร ในอุปกรณ์รับสัญญาณส่วนใหญ่ แต่สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอสชนิดพิเศษที่ใช้ในกองทัพอาจสามารถรับสัญญาณได้แม่นยำถึงระยะ 1 เมตร ซึ่งแต่ก่อนการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอสจะใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่เนื่องด้วยจากในปัจจุบันต้นทุนการผลิตตัวรับสัญญาณจีพีเอสมีราคาถูกลง จึงทำให้คนทุกๆกลุ่มสามารถที่จะเข้าถึงและซื้อมาไว้ใช้งานส่วนตัวได้

ความหมายของการลงทะเบียนแบบ GPS

ในการทำงานต่างๆ มีหลายครั้งที่ คนทำงานไม่ได้อยู่ในบริษัทของตนเอง ต้องออกไปนอกพื้นที่ ทำให้การลงเวลาเข้างานเป็นเรื่องที่ยากลำบาก นั้นทำให้การลงเวลาเข้างานโดยใช้การลงทะเบียน GPS เข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลางานได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน ที่เก็บตำแหน่งข้อมูลเอาไว้ นั้นทำให้เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และเหมาะกับการทำงานที่ต้องออกไปทำงานนอกบริษัทอย่างยิ่ง

วิธีการ ลงเวลาเข้างานด้วย GPS

สามารถทำการลงเวลาได้ด้วยสมาร์ทโฟนของพนักงานเอง โดยมีเงื่อนไขที่ข้อมูล ตำแหน่ง ที่อยู่จะได้รับการบันทึกอัตโนมัติ ดังนั้นผู้จัดการสามารถยืนยันความถูกต้องว่ามีการลงเวลา  “เมื่อไร”  “ที่ไหน” เมื่อพนักงานมีการลงทะเบียน GPS

ข้อดีของการลงเวลาด้วย GPS

  • เมื่อมีการลงเวลาเข้างาน เวลาจะถูกบันทึกทันที
  • เป็นวิธีการลงเวลาที่สะดวกสบาย เพราะทำผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องต่อแถวตอกบัตร หรือแสกนนิ้วมืออีกต่อไป
  • เหมาะกับเมื่อมีการลงเวลาผ่านสถานที่อื่นๆ
  • สามารถดูข้อมูลของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
  • นำมาคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสียของการลงเวลาด้วย GPS

  • หากเป็นในอาคารพนักงานอาจจะลงเวลาเข้างาน ทั้งที่ยังไม่ได้เข้างานจริงๆก็ได้
  • การใช้ GPS จะยังมีปัญหาเรื่องความแม่นยำในสถานที่ปิด

 

ประโยชน์ของการลงเวลาเข้างาน โดยลงทะเบียนแบบ GPS

ในแง่มุมของธุรกิจ

  • สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือการลงเวลางาน การลงเวลางานแบบเก่าอาจสามารถทำการแก้ไขได้ แต่สำหรับการลงเวลาโดยการลงทะเบียน GPS ข้อมูลตำแหน่งจะถูกบันทึกไว้อย่างแม่นยำเมื่อมีการลงใน GPS ตามสถานที่ ที่ถูกต้องหรือถูกกำหนดไว้เท่านั้น เป็นการป้องกันความผิดพลาดของเวลาเข้าออกงาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเวลาและระบบเงินเดือนทั้งในส่วนของฝ่ายบุคคล และทางฝ่ายบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแง่ของพนักงาน

สร้างความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาลงเวลาในออฟฟิศ ทั้งที่ต้องมีงานออกไปนอกสถานที่ เพราะไม่ว่าจะต้องออกไปทำงานที่ไหนก็สามารถลงเวลางานได้ เพียงลงบันทึกเวลาเข้างานผ่านการลงทะเบียนแบบGPS ตามเวลาและสถานที่ทำงานที่แจ้งกับทางบริษัทได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในการเลือกหาโปรแกรม HR ที่มีระบบการลงเวลาโดยการลงทะเบียนGPS ปัจจุบันก็มีอยู่หลายแพลตฟอร์ม ซึ่งการเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการใช้งานขององค์กร หากรองรับการลงเวลาตามแบบที่คุณต้องการนั้นก็เพียงพอแล้ว

แต่หากในอนาคตคุณอาจมีความต้องการที่จะใช้การลงเวลาแบบอื่น หรือบริษัทคุณมีการเติบโตขึ้นทำให้การลงบันทึกเวลาเข้าออกต้องใช้วิธีหลายแบบประกอบกัน การเลือกโปรแกรมที่รองรับการใช้งานหลายๆแบบไว้เลยตั้งแต่ต้นจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่ามากๆ

พบกับ ฟรี แพ็คเกจ แพลตฟอร์ม การลงเวลาเข้าออกงาน ที่มีความปลอดภัย ไม่สามารถปลอมแปลง พิกัด ที่เช็คอิน มีผู้ใช้กว่า 20,000 คน ใน 3 ประเทศ สนใจสมัครใช้งาน https://www.jarvizapp.com/register/