5 สัญญาณ ถึงเวลาออกจากงานแล้ว!!

ในช่วงสถานการณ์ โควิค19 ที่ผ่านมาสองปีกว่านั้น จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 จนถึงปัจจุบัน หลายคนเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเกี่ยวกับการทำงาน สิ่งที่พนักงานหลายคนต้องการจากงาน และเงื่อนไขที่ยอมรับได้ ของมนุษย์เงินเดือนเริ่มเปลี่ยนไป
กระแสการลาออกครั้งใหญ่ หรือ The Great Resignation ได้เกิดขึ้นให้เห็น โดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้สึกว่าถูกมองข้าม ไม่ให้ความสำคัญ หรือแม้แต่ความเบื่อหน่ายจากการเหนื่อยล้าในการทำงาน ความท้อจนรู้สึก ไม่อยากที่จะทำงานต่อไป  รวมถึงการรับรู้เรื่องสิทธิ การเริ่มคุ้นชินกับการทำงานแบบไม่ต้องเข้าสำนักงาน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้แรงงานหลายคน เริ่มพิจารณาหางานที่ดีกว่างานในปัจจุบัน ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายทางอาชีพในระยะยาวได้
แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะลาออก ลองหาคำตอบให้กับสาเหตุต่างๆเหล่านี้ก่อนตัดสินใจ !!
เหตุผล 5 ประการที่ทำให้คนลาออกจากงาน และการทบทวนก่อนตัดสินใจจริงๆ
  1. รู้สึกว่าไม่ได้เรียนรู้

เป็นเรื่องปกติที่เราจะมองหาการเติบโตที่สูงขึ้น และต้องการความมั่นคง แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราต้องอยู่ภายใต้ comfort zone จนรู้สึกว่าไม่มีการพัฒนาหรือเรียนรู้อะไรเลย ภาพรวมธุรกิจที่ชะงักงัน ทำให้คุณมองไม่เห็นทางที่จะเติบโตต่อไปในองค์กร คุณเริ่มมองหาความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ และเริ่มที่จะมองหาสถานที่ใหม่ที่คุณจะไป

สิ่งสำคัญ คือหากคุณรู้สึกว่าถ้าทำงานที่นี่ต่อไป แล้วไม่มีโอกาสเติบโต นั้นก็อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องไป แต่สิ่งที่คุณต้องคำนึงคือ คุณสมบัติของคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ที่ทำงานใหม่ได้หรือไม่ เพราะประสบการณ์ทำงานของที่ซ้ำซากของคุณ ก็ไม่ต่างจากประสบการณ์ทำงานแค่ปีเดียว ฉะนั้นคุณต้องมีอะไรที่มากกว่า

การเลือกที่จะพูดคุยกับหัวหน้างานถึงความต้องการเติบโตในสายงานของคุณ และโอกาสที่บริษัทจะให้กับคุณได้ การพูดคุยอย่างชัดเจนจะทำให้คุณสามารถตัดสินใจกับสถานการณ์ที่รับรู้จากหัวหน้างานได้ดียิ่งขึ้น ว่าจะอยู่ หรือ ลาออก

  1. รับมือกับปัญหา มากกว่าจะมีเวลาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

ทุกองค์กรมีปัญหา และวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันไป การเมืองภายในองค์กร หรือวัฒนธรรมองค์กรหลายๆอย่าง อาจทำความยุ่งยากให้คุณมากเกินไป หลายครั้งที่สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างปัญหาจนคุณต้องเสียเวลากับการทำรายงาน ต้องอดทนกับการเมืองภายใน ต้องทนกับเพื่อนร่วมงานนิสัยแย่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้เสริมสร้างทักษะอะไรใหม่ๆ

คุณอาจลองปรึกษาพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ แต่คนนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้ปัญหาเดียวกับคุณเพราะคุณจะไม่ได้เหตุผลดีๆจากคนนั้น ถ้าได้คำชี้แนะจากคนที่มีมุมมองเป็นกลางคุณอาจจะสามารถทบทวนได้ว่า คุณมีอารมณ์หรือตอบโต้ปัญหาด้วยอารมณ์มากเกินไปหรือไม่ และการไปที่อื่นก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหา

  แต่สุดท้าย ถ้าปัญหาในองค์กรสร้างความลำบากให้คุณมากจนทำลายการทำงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ หรือสุขภาพที่ดีของคุณ ก็คงต้องถึงเวลาบอกลา

  1. ความรู้สึกขัดแย้งต่อการจ้างงาน

หากความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณ ไม่อยากแนะนำให้ใครมาทำงานที่องค์กรเรา รู้สึกว่าคนภายนอกควรได้โอกาสที่ดีกว่าที่จะมาทำงานที่องค์กรนี้ คำตอบของคำถามว่าทำงานที่นี่ดีไหม ว่า “หนีไป” “อย่ามาอยู่ที่นี่เลย” จริงๆแล้ว คำตอบ อาจไม่ได้เกิดจากองค์กรไม่ดี แต่เกิดจากความเบื่อหน่ายของตัวเราเอง การอิ่มตัวกับการทำงาน ทางแก้คุณอาจลองหยุดพักจากการทำงานดู แล้วพิจารณาว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังการพักผ่อนอย่างจริงจังนั้น แล้วค่อยตัดสินใจในการลาออก

  1. งานของคุณส่งผลต่อความมั่นใจของคุณ

“ถ้างานส่งผลต่อความมั่นใจของคุณ แสดงว่าเป็นปัญหา” การเผชิญกับปัญหาคุณจัดการมันได้ด้วยการประเมินสถานการณ์ แล้วจัดการปัญหาก้าวผ่านไปอย่างง่ายดาย แต่สิ่งที่บั่นทอนจิตใจและความมั่นใจของคุณ ทำให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลง ทั้งที่ประสบการณ์ในการทำงานและความสามารถคุณไม่ได้น้อยลง แต่กลับรู้สึกด้อยค่าภายในตัวเอง

เมื่อคุณเริ่มสงสัย ถึงคุณค่า หรือความสำเร็จของตัวเอง แล้วคิดจะเปลี่ยนงาน คุณอาจตั้งคำถามว่า ในเมื่อคุณรู้สึกไม่มีคุณค่า แล้วที่อื่นจะมองเห็นคุณค่าคุณได้อย่างไร ถ้าคุณมองว่าความสำเร็จของคุณเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี การไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอาจเป็นทางออกในการเติบโตในสายงานของคุณ

แต่ก่อนตัดสินใจคุณอาจลองทบทวนสิ่งต่างๆที่บั่นทอนจิตใจของคุณ หากเป็นความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆ คุณต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรมต่อคำวิจารณ์ หรือคำติชมนั้น แม้แต่คำว่ากล่าวโจมตีที่รุนแรง ก็ต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรมให้ดีว่าเกิดจากอคติที่โจมตีเรา หรือเกิดจากการทำงานของเราจริงๆ

  1. งานเริ่มทำร้ายสุขภาพที่ดีของคุณ

ทางด้านร่างกายน้อยมากที่จะเกิดภาวะที่ทำให้รู้สึกเสียสุขภาพ คนทำงานส่วนใหญ่สูญเสียสุขภาพจิตที่ดีจากการทำงาน คนที่ต้องเจ็บป่วยจากความเครียด เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือทำงานหนักจนรักษาสมดุลด้านอื่นไม่ได้ เช่น ครอบครัว การใช้ชีวิตพื้นฐาน หรือการไม่มีเวลาพักผ่อน ถ้างานทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณก็ควรพิจารณาในการเลือกงานใหม่

แต่คุณอาจจะลองประเมินสถาการณ์ดูก่อน แล้วลองพยายามปรับ พยายามสร้างสมดุลให้กับชีวิต นำกฎการสร้างสมดุลในการทำงาน หรือ Work-life Balance เขามาปรับใช้ดูตามขอบเขตและวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยู่ว่าสามารถทำได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจลาออกอย่างจริงจัง

“การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเข้ามาในชีวิตปกติของเรา หรือในชีวิตทำงานทุกครั้งที่เข้ามาก็ยากที่จะทำใจ แต่เมื่อเรามีคำตอบให้กับทั้ง 5 สาเหตุ รวมถึงลองทำตามแนวทางการพิจารณาที่แนะนำไว้ทั้งหมดแล้ว หากคำตอบยังคงเหมือนเดิม หรือพยายามปรับทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น ก็คงถึงเวลาต้องโบกมือลาอย่างแน่นอน”

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://qz.com/work/2108557/5-signs-its-time-to-quit-your-job/

รูปภาพ

https://www.pexels.com/