5 วิธีทำงานกับ หัวหน้าที่คิดเร็ว ทำเร็ว และคาดหวังสูง

หัวหน้าที่คิดเร็ว ทำเร็ว และคาดหวังสูง
เพราะความคาดหวังสูง อาจสร้างความกดดันให้กับทีมงานได้ ดังนั้นหากคุณต้องทำงานกับหัวหน้าเหล่านี้ คุณอาจต้องมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองพร้อมทั้งปรับทัศนคติ ให้พร้อมรับกับการทำงานกับหัวหน้าเหล่านี้ เพื่อคุณจะได้ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และสร้างผลงานมากขึ้น วันนี้มี 5 เทคนิคการทำงานกับหัวหน้าที่คิดเร็ว ทำเร็ว และคาดหวังสูง มาฝากให้กับทุกท่าน
จากความรู้ด้านจิตวิทยา และจากประสบการณ์ ของคุณพิชาวีร์ เมฆขยาย(แวน) ที่ได้แนะนำเป็นแนวทางไว้บน Youtube ในช่อง Pichawee Channel  จิตวิทยาความสำเร็จ ได้แนะนำเทคนิคไว้ 5 ข้อดังนี้
5 เทคนิคทำงานกับหัวหน้าที่คิดเร็ว ทำเร็ว และคาดหวังสูง

1. คุยถึงความคาดหวัง เพราะหัวหน้าที่ทำงานแบบคิดเร็ว ทำเร็วส่วนใหญ่จะมีความสามารถสูงประสบความสำเร็จในสายงานแม้อายุน้อย ส่วนใหญ่หัวหน้าประเภทนี้นอกจากคาดหวังกับงานที่สูงยังคาดหวังในตัวผู้ร่วมงานสูงเช่นกัน ฉะนั้นการเลือกที่จะพูดคุยถึงความคาดหวังที่หัวหน้ามีต่องาน และต่อตัวคุณจึงสำคัญ เพราะการต่างคนต่างคิดเอง การเกรงใจกัน ในขณะที่มาตรฐานที่วางไว้ไม่เหมือนกัน อาจทำให้ทำงานออกมาได้ไม่ตรงใจกันได้ ดังนั้นการสื่อสารจึงสำคัญ การคุยให้เข้าใจตรงกันถึงความคาดหวัง และโอกาสที่คุณจะสามารถทำให้สำเร็จได้ ตามเป้าหมายตามความคาดหวังของหัวหน้าจะเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใด ต้องปรับการทำงานหรือต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มงานตั้งแต่แรก

2. เติมเต็มในสิ่งที่หัวหน้างานขาด หัวหน้าที่มีภาวะผู้นำสูง รู้จักตัวเองและรู้ว่าคนทุกคนไม่ได้เก่งไปเสียทุกอย่าง แม้แต่ตัวหัวหน้าเองก็เช่นกัน การเข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่หัวหน้าขาด เหมือนการเข้าไปเป็นมือซ้าย มือขวาในการทำงาน หากคุณมีความสามารถในด้านที่หัวหน้าไม่ถนัด และสามารถเข้าไปช่วยเหลืองานของหัวหน้า เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดนั้นได้ เมื่อนั้นหัวหน้าจะเห็นคุณค่า และไว้วางใจในการมองหมายงานด้านที่หัวหน้าไม่ถนัดให้แก่คุณ แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความสามารถของคุณให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้หัวหน้าได้เห็นและไว้วางใจเช่นกัน

3. เพิ่มศักยภาพตัวคุณเอง การทำงานกับหัวหน้างานที่ทำงานเก่งๆ และรวดเร็ว การลดช่องว่าระหว่างสปีดการทำงานของหัวหน้าและเรา คือการเพิ่มศักยภาพ หรือเพิ่มสปีดอัพการทำงานของตัวเอง คุณอาจต้องหากลยุทธ์ หรือวิธีการที่เหมาะกับคุณในการสร้างเสริมความเร็ว และคุณภาพของการทำงาน ให้ทันต่อความต้องการของหัวหน้า เช่น การลดขั้นตอนการทำงาน การหาเครื่องมือหรือตัวช่วยสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

4. แสดงถึงความตั้งใจจริงและมุ่งมั่น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ต้องการร่วมงานกับหัวหน้า ทำงานอย่างมุ่งมั่น แต่ถึงแม้คุณจะทำงานอย่างตั้งใจและมุ่งมัน การผิดพลาดในการทำงานก็สามารถเกิดขึ้นได้ การทำงานผิดพลาดซ้ำๆไม่เป็นผลดี ฉะนั้นหากคุณทำงานผิดพลาดจงเรียนรู้ หาทางพัฒนาเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดซ้ำๆ การเรียนรู้ได้เร็ว แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงของคุณได้ เพราะถ้าคุณทำผิดซ้ำๆ บ่อยๆ ก็จะเกิดคำถามเรื่องความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานขึ้นมาทันที

5. ปรับทัศนคติในการทำงานให้มีความสุข สร้างทัศนคติว่าการที่คุณได้ทำงานกับคนเก่งๆ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคุณเช่นกัน หัวหน้าที่มีลักษณะทำงานเร็ว คาดหวังงานสูง ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีความสามารถหรือโดดเด่น เทคนิคการคิด การแก้ปัญหาต่างๆ ของหัวหน้า หากคุณมองเห็นและเรียนรู้ความสามารถของหัวหน้าคุณได้ก็จะช่วยการพัฒนาตัวของคุณได้ “โอกาสที่จะได้ทำงานกับคนเก่งๆไม่ได้มีกันทุกคน ฉะนั้นจงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์”

นี่คือ 5 เทคนิคที่แนะนำเพื่อให้ทุกท่านไปปรับใช้กับการทำงานของคุณ เพื่อรับมือกับหัวหน้าที่คิดเร็ว ทำเร็ว และคาดหวังสูง เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข

“อย่าลืมว่า ยิ่งทำงานกับคนเก่งมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้น”

ที่มา  Pichawee Channel จิตวิทยาความสําเร็จ โดย พิชาวีร์ เมฆขยาย(แวน)

ติดตามชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ezPQfvnNIKw