Compa Ratio คืออะไร (EP1)

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น จะมีการใช้ค่าสถิติ และการคำนวณตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ดูผลในแง่มุมต่างๆ หลากหลายวิธีการ และหนึ่งในนั้นนคือ “Compa Ratio” ส่วนคำถามที่ได้พบเสมอคือ “Compa Ratio คืออะไร”

Compa Ratio คืออัตราส่วนค่าตอบแทน และเป็นสูตรที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของค่าจ้างของพนักงาน อัตราส่วนเปรียบเทียบ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังจ่ายเงินให้พนักงานตามมูลค่าตลาดทั้งหมด โดยเปรียบเทียบได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าอัตราค่าจ้างทางการตลาดสักเท่าไร จะได้วางแผนในการบริหารเงินเดือนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การที่เราจะคำนวณ Compa Ratio ได้ตามหลักการนั้น สิ่งที่บริษัทจะต้องมีก่อนเลยก็คือ โครงสร้างเงินเดือนที่มาจากการเปรียบเทียบการจ่ายกับตลาดที่เราแข่งขันด้วย ซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างเงินเดือนก็จะประกอบไปด้วยอัตรา ต่ำสุด ค่ากลาง และอัตราสูงสุด (Minimum, Mid-point, Maximum) สิ่งที่เรามักจะเทียบก็คือใช้ค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราเป้าหมายของการจ่ายเงินเดือนในแต่ละระดับงานมาเป็นฐานในการเทียบ

สูตรปกติของ Compa Ratio ก็คือ เงินเดือนพนักงานตั้ง หารด้วย

อัตราเป้าหมาย(ค่ากลาง) ผลที่ออกมาก็จะบอกถึงความห่าง หรือความใกล้ของเงินเดือนพนักงานเมื่อเทียบกับอัตราเป้าหมาย

ผลการคำนวณออกมาถ้าเท่ากับ 1 ก็แปลว่าเงินเดือนพนักงานกับอัตราเป้าหมายนั้นเท่ากันเป๊ะครับ ซึ่งก็หมายความว่าเงินเดือนพนักงานที่เขาได้รับนั้นเป็นอัตราที่เท่ากับตลาดที่เราแข่งขันด้วย

ถ้าผลการคำนวณออกมามากกว่า 1 ก็แปลง่ายๆว่า เงินเดือนพนักงานสูงกว่าอัตราเป้าหมายที่เราต้องการ ถ้ายิ่งห่างจาก 1 มากเท่าไร ก็แปลว่าเราจ่ายสูงกว่าอัตราตลาดมากเท่านั้น

ในทางตรงกันข้ามถ้าผลการคำนวณออกมาน้อยกว่า 1 ก็แสดงว่าอัตราเงินเดือนพนักงานน้อยกว่าอัตราเป้าหมายที่เราต้องการจ่ายอยู่นั่นเอง

การนำค่าตัวเลขจาก Compa Ratio ไปใช้งาน

เมื่อเราสามารถคำนวณ Compa Ratio ของแต่ละระดับงานแล้วเทียบกับอัตราเป้าหมายเพื่อดูว่า ในภาพรวมของทั้งองค์กรนั้น เราจ่ายเงินเดือนเมื่อเทียบกับอัตราตลาดแล้วเราอยู่ตรงไหนของตลาด

วิธีการก็คือ ให้หาค่าเฉลี่ยอัตราเงินเดือนจริงของพนักงานในแต่ละระดับงาน แล้วเอามาเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของตลาด เพื่อดูว่าเราจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานโดยภาพรวมนั้น สูงกว่าหรือต่ำกว่าตลาดที่เราแข่งขันด้วย ผลที่ออกมาจะสามารถช่วยให้นักบริหารค่าจ้างเงินเดือนนำข้อมูลมาตัดสินใจในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทได้

เช่นถ้าผลการคำนวณของเราออกมาต่ำกว่า 1 แปลว่า เราจ่ายเงินเดือนให้พนักงานในอัตราที่ต่ำกว่าตลาด สิ่งที่เราสามารถบอกผู้บริหารได้ก็คือ อัตรานี้ ถ้าต่ำมากๆ เราจะไม่สามารถแข่งขันในการว่าจ้างพนักงานได้เลย และเราอาจจะเสียพนักงานของเราให้กับบริษัทคู่แข่งได้ เพราะเขาจ่ายสูงกว่าเรานั่นเองครับ เมื่อเราทราบแบบนี้แล้ว ก็จะทำให้เราสามารถตัดสินในการบริหารการขึ้นเงินเดือนพนักงานได้ในการขึ้นเงินเดือนครั้งถัดไป โดยการขออนุมัติตัวเลขการขึ้นเดือนของพนักงานให้สูงขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาด เพื่อให้อัตราเงินเดือนในภาพรวมของเราสามารถแข่งขันได้กับตลาดในภาพรวมได้

ในทางตรงกันข้ามถ้าผลการคำนวณเฉลี่ยออกมาสูงกว่า 1 มากๆ ก็แปลว่าเรากำลังจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานสูงกว่าตลาดที่เราแข่งขันด้วย ซึ่งแปลง่ายๆ อีกว่า เรากำลังมีต้นทุนในการบริหารเงินเดือนที่สูงกว่าคู่แข่งของเรา สิ่งที่บริษัทจะต้องพิจารณาก็คือ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน เพื่อให้เงินเดือนของเราไม่สูงเกินไปกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทเรามีปัญหาทางด้านการแข่งขันได้ ถ้าผลผลิตของเราออกมาไม่ต่างจากคู่แข่งขันของเรา

นี่คือบางส่วนของเรื่อง Compa Ratio เพื่อการกำหนดอัตราส่วนเปรียบเทียบสำหรับการตั้งค่าตอบแทนแบบเปรียบเทียบเงินเดือน ซึ่งจะช่วยทำให้รู้ว่าองค์กรจ่ายเงินมากหรือน้อยเกินไป และบอกถึงความสามารถในการแข่งขันด้านแรงงานกับคู่แข่งในตลาดแรงงานได้ดีเพียงใด…

ในบทความหน้าเราจะมาดู การใช้ Compa Ratio มาเปรียบเทียบเงินเดือนพนักงานรายบุคคลเพื่อการบริหารจัดการเงินเดือนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายบริษัท แล้วพบกันใน EPหน้า...

ที่มา https://prakal.com/

รูปภาพ https://www.pexels.com/