สถานะพนักงาน EMPLOYEE STATUS

สถานะพนักงาน มีทั้งหมด 2 สถานะ
  • ใช้งาน Active
  • ไม่ใช้งาน Inactive
1. สถานะใช้งาน ACTIVE : พนักงานที่มีสถานะใช้งาน จะปรากฏรายชื่อในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของ HR/ADMIN เช่น การคิดเงินเดือน และถ้ามีรหัสเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าใช้งานได้
2. สถานะไม่ใช้งาน INACTIVE : พนักงานที่มีสถานะไม่ใช้งาน ถ้ามีรหัสเข้าใช้งานระบบ จะไม่สามารถสามารถเข้าใช้งานได้
สามารถแก้ไขสถานะของพนักงานได้โดยการแก้ไขข้อมูลพนักงาน