คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

สำหรับการเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ให้ทำการตั้งค่าข้อมูลต่างๆภายในระบบให้ ครบถ้วนตามลำดับ โดยมี 5 ขั้นตอนหลักดังนี้