ตั้งค่าข้อมูลหลัก MASTER DATA

ตั้งค่าข้อมูลหลัก เพื่อให้สามารถเพิ่มพนักงานในขั้นตอนถัดไปได้
1. ไปที่เมนู ข้อมูลหลัก(Master Data) เพื่อตั้งค่าข้อมูล
2. เพิ่มข้อมูลหลักตามหัวข้อต่างๆ โดยหัวข้อที่จำเป็น ได้แก่
  • แผนก
  • ตำแหน่ง
  • ธนาคาร
  • ประเภทและจำนวนวันลา
  • ประเภทรายได้ (ถ้ามี)
  • บัญชีเงินเดือน (บัญชีที่จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน)
3. เมื่อตั้งค่าข้อมูลหลัก (Master Data) แล้ว สามารถเพิ่มพนักงานที่การจัดการบุคลากรได้เลย

หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ของ Account ที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถทำได้ที่เมนู บริการตนเอง(Self Service) > รายละเอียดส่วนบุคคล(Personal Profile)