เพิ่มพนักงาน ADD EMPLOYEE

การเพิ่มพนักงานในระบบต้องทำการตั้งค่าข้อมูลหลัก และตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำการเพิ่มพนักงานคนอื่นๆในระบบได้
1. เพิ่มพนักงานใหม่ที่เมนู การจัดการบุคลากร(Personal Management)

*เพิ่มข้อมูลเงินเดือนพนักงานเพื่อใช้งาน Function “สร้างบัญชีเงินเดือน”

สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ โดย เพิ่มทีละรายการ หรือการอัพโหลดเป็นกลุ่ม (หลายรายการ)

ในการอัพโหลดเป็นกลุ่ม เมื่อดาวน์โหลด Excel Template แล้ว ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  • ข้อมูลที่จำเป็น จะมีเครื่องหมาย * อยู่ที่ชื่อหัวข้อ
  • ถ้าหากหัวข้อนั้น ๆ ไม่มีเครื่องหมาย * สามารถกรอก หรือเว้นเป็นช่องว่างได้