การก้าวเข้าสู่โลกของ HR มือใหม่คงเกิดอาการ เก้ ๆ กัง ๆ

หน้าที่ HR ที่ต้องเป็นฟันเฟืองให้กับองค์กรเพื่อการเติบโต ในทิศทางที่ดีเพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรและสรรหาคนเข้ามาเติมเต็มองค์กรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากคำพูดของ คุณชัญญชิตา ศรีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสถาบัน DPeoplePlus “HR ใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็น HR ที่ดีและเป็นมืออาชีพได้” แล้ว HR มือใหม่ควรทำอย่างไร ในบทความนี้เราจึงนำสิ่งที่ HR มือใหม่จำเป็นต้องมีมาแนะนำดังนี้

1. สิ่งที่ HR มือใหม่จำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานคือเรื่องกฎหมายแรงงาน ต้องศึกษาให้ดีตั้งแต่ สัญญาว่าจ้าง การกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุด หลักการลา การทำงานล่วงเวลา การลาพักผ่อน การจ่ายค่าตอบแทน สิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครองแรงงาน กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน ช่องทางออนไลน์ของทั้งกรมแรงงาน และบทความต่างๆที่มีให้ศึกษาอย่างมากมาย

2. ต้องสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นในแผนกกับพนักงาน การทำงานร่วมกับพนักงานความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมาก แล้ว HR มือใหม่ต้องทำอย่างไร ข้อแนะนำเบื้องต้นคือ

    • แสดงความจริงใจ เปิดเผย ทำงานได้กับพนักงานได้ทุกตำแหน่ง
    • ทำให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือการดูแลต่าง
    • ศึกษาทักษะในการสื่อสารที่ต้องมีทั้งความถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ
    • รู้จักสังเกตพนักงานที่มีปัญหาแล้วเอาเรื่องที่พวกเขาร้องขอส่งต่อให้กับคนที่มีอำนาจตัดสินใจต่อไป
    • เก็บความลับของพนักงานได้ดี

3. รักการเรียนรู้อยู่เสมอ สิ่งที่จะช่วยให้ HR แข็งแรง เติบโตและประสบความสำเร็จนั้นคือคุณรักการเรียนรู้อยู่เสมอ และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง มี Growth mindset และ Resilience ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหน HR ต้องฟื้นคืนไว ที่สำคัญคุณต้องรู้จริงในงาน เป็น Professional มืออาชีพและเป็นผู้รอบรู้ที่สามารถให้คำแนะนำคำปรึกษากับผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรได้ การเรียนรู้อย่างไม่หยุดจะทำให้สามารถก้าวเดินในสายงานนี้ได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จ

4. การเข้าใจตัวเอง HR ที่ดี ควรจะทบทวนทั้ง outside -in คือหา Feedback จากผู้อื่น การฟังอย่างเปิดใจให้มากน้อมรับคำวิจารณ์ต่างๆ และ inside out คือ ทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำ เรียนรู้ หรือวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหา เข้าใจความต้องการของตัวเอง แต่ไม่ติดหล่มกับความคิดของตัวเอง สิ่งนี้จะสร้าง คุณค่าให้ระบบความคิด เพื่อก้าวไปเป็น HR ที่ดีในอนาคต

5. ความ “มีใจ” กับงาน HR ในทุกๆด้าน นั่นคือมีใจรักที่จะทำงานกับคน ทำความเข้าใจคน และชอบเห็นการพัฒนาของคน มีใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้เขาทำงานได้อย่างมีความสุข มีใจในการพัฒนาเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอเพราะ HR Trend เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมโลก HR ต้องไวต่อการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงให้ทัน ความ “มีใจ” นี้อาจถือเป็นหัวใจในการทำงานทุกๆอย่าง เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนของทั้งองค์กรและในสายอาชีพของเราเอง

“สายงาน HR ซึ่งงาน HR ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานทางด้าน HR ว่างาน HR เป็นสิ่งที่มีความท้าทาย มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น HR ที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องมีการปรับตัว การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ และมีใจให้กับงานของเรา”

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.prosofthrmi.com/ https://www.jobbkk.com/hrsociety  https://blog.jobthai.com/hr/  https://th.hrnote.asia/tips