การสร้างประกาศใหม่ NEW ANNOUNCEMENT

1. สร้างประกาศโดยกด โพสต์ใหม่ ในหน้าแรก
2. ใส่รายละเอียดและรูปภาพ
  • ใส่หัวข้อหรือชื่อประกาศ
  • ใส่เนื้อหาและรายละเอียด
  • เลือกวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดการประกาศ
  • อัพโหลดไฟล์รูปภาพของประกาศ

* สามารถเลือกให้แสดงประกาศกับพนักงานทุกคน หรือเฉพาะคนได้ (กำหนดโดยรหัสพนักงาน) และเลือกให้มีหรือไม่มีการแสดงความเห็นจากพนักงานได้

เมื่อใส่ข้อมูลประกาศเรียบร้อยแล้วกด เผยแพร่ และจะมีการแสดงประกาศในหน้าแรกของพนักงาน